Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 10 Kasım 2014 Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

10 Kasım 2014 Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı

Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı
Tarih: 10 Kasım 2014
Yer: Bayburt Konağı /Bayburt
Saat: 19.30
Toplantı Koordinatörü:Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE)
Toplantı Ev Sahibi:Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER)
                                                                                                                                   
Toplantının Amacı:Bayburt’un belli başlı kalkınma sorunlarıyla ilgili olarak; ortak akıl oluşturmak, belirli hedef ve projeler etrafında buluşmak, bu hedef ve projeler istikametinde işbirliği sağlamaktır.
Temel İlkeler: 1.Görüşülecek konular Bayburt’un somut problemleri ile ilgili olmalıdır.
2. Bu toplantıyı partiler üstü bir oluşum olarak değerlendirmek gerekir.
Toplantıya Davet Edilen STK’lar:
 1. Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası
 2. Bayburt Ziraat Odası
 3. Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odası
 4. Bayburt Gazeteciler Derneği
 5. Bayburt Kadınlar Derneği
 6. BAYDER
 7. BAKSI VAKFI
 8. BEKDER
 9. BAYPROJE

Toplantıda Görüş Birliğine Varılan Konular ve Alınan Kararlar:
 1.  “Bayburt’un belli başlı kalkınma sorunlarıyla ilgili olarak; ortak aklı oluşturmak, belirli hedef ve projeler etrafında buluşmak, bu hedef ve projeler istikametinde işbirliği sağlamak” şeklinde ortaya konan amaç uygun bulundu.
 2. Temel ilkeler olarak ifade edilen;
 1. Görüşülecek konular Bayburt’un somut problemleri ile ilgili olmalıdır,
 2. Bu toplantıyı partiler üstü bir oluşum olarak değerlendirmek gerekir, görüşleri tüm iştirakçiler tarafından kabul edildi.
 1. Bu eşgüdüm toplantılarının Bayburt için yararlı olacağı ve sürekliliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.
 2. Toplantıya iştirak eden dokuz Sivil Toplum Kuruluşu yanında, halen Bayburt içinproje üretmekte olan, ancak bu ilk toplantıya davet edilemeyen STK’ların da tespit edilerek, durumlarının değerlendirilmesi ve bundan sonraki toplantılara iştiraklerinin sağlanması hususun mutabık kalındı.
 3. Toplantı periyodunun iki ay olması ve iki ayda bir Bayburt’ta toplanılmasının uygun olacağı belirtildi.
 4. Toplantıların daha verimli olması için; bu oluşuma has bir yönerge hazırlanmasının yararlı olacağı ve bu yönergenin BAYPROJE tarafından hazırlanarak, bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi öngörüldü.
 5. Bayburt’un tanıtımında önemli bir marka olabilecek  “Dede Korkut”un yeterince sahiplenilmediği ve işlenmediği belirtildi. Bu noktadan hareketle;
 1. Dede Korkut’un ve Bayburt’la ilişkisinin güçlü biçimde vurgulanması için, bir yüksek lisans/doktora tezi veya araştırma projesi yaptırılmasının uygun olacağı vurgulandı.  Böyle bir çalışmayı BTSO’nın finanse edebileceği ifade edildi ve bu kapsamda yapılacak çalışmaların ise BAYPROJE tarafından koordine edilmesi benimsendi.
 2. Bu güne kadar düzenlenmiş olan Dede Korkut şenlikleri, bu şenliklerdeki aktiviteler ve Dede Korkut ile ilgili yapılmış araştırma, yazılmış makalelerin derlenmesi için, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti, BEKDER ve BAYDER tarafından bir çalışma gurubu oluşturulmasına karar verildi.
 3. Ayrıca BTSO, yapılan şenliklerin yarattığı ekonomik katma değerin tespiti konusunda araştırma yapmayı yüklendi.
 4. Çalışmalara en kısa sürede başlaması ve önümüzdeki toplantıya somut sonuçlarla gelinmesi uygun görüldü.
 5. Bu arada Dede Korkut şenliklerinin uluslararası bir kimliğe sahip olması, şenliklerin bir hafta sürmesi ve Bayburt Üniversitesi’nin isminin “Bayburt Dede Korkut Üniversitesi” olarak değiştirilmesi gibi konular da dile getirildi.
 6. Bayburt için Tarım ve Hayvancılığın önemi vurgulandı, bu cümleden olmak üzere son günlerde gündemde olan “Tarım ve Hayvancılık Yerleşkesi “ konusunun görüşülmesi ve hayata geçirilmesindeki zaruret belirtildi. Yine Tarım ve Hayvancılık sektörünü destekleyecek projeler üstünde kısaca duruldu, organik ürün ve organik yöre konularına temas edildi. Zaman darlığı dolayısı ile bu konularla ilgili fikirlerin ve geliştirilecek projelerin ilerdeki toplantılarda ele alınması öngörüldü.
 7.  Bayburt’un Turizm sorunları, Baksı Müzesi, Bayburt Kalesi ve Doğa odaklı bir turizm konsepti üzerinde duruldu. Baksı müzesi çevresinde bir ekolojik veya organik tarım havzası projelendirilerek,  cazibenin artırılması konusuna değinildi. Bu konular da daha sonraki toplantılarda detaylı biçimde ele alınacaktır.
 8. Sonuç olarak; kabul edilen amaç ve temel ilkeler istikametinde sürdürülecek toplantılar ve işbirliği ile üretilecek uygulanabilir projelerin, Bayburt için yararlı ve hayırlı sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.
 9. Önümüzdeki toplantı Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma veDayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde olacak, kesin toplantı tarihi ise daha sonra bildirilecektir. 
 
KATILIMCILAR
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası        
Bayburt Ziraat Odası 
 Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odası
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti
Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği(BAYDER)
Baksı Vakfı
Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği(BEKDER)
Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği(BAYPROJE)
 


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik