Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 3.Üç Yıllık Stratejik Plan
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

3.Üç Yıllık Stratejik Plan

Üçüncü 3 Yıllık Stratejik Planı
19 Temmuz 2017–18Temmuz 2020
(Misyonu, Vizyonu, İlkeleri/Değerleri, Stratejik Amaçları ve Hedefleri)

Misyonu:
Bayburt’un sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini, üretim yeteneklerini ve rekabet gücünü artırmak için; mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş, Bayburt için söylenecek sözü, paylaşacak bilgisi olan, proje üretmeye ve/veya üretimine katkıda bulunmaya talip kişilerin, güçlerini bir araya getirmek ve böylece Bayburt’a daha etkin hizmet etme olanaklarını yaratmaktır.

Vizyonu:
•    Mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş Bayburtluların ve onların çocuklarının elektronik ve gerçek ortamlarda buluşmalarını sağlamak;
•    İlgi alanlarına göre çalışma grupları çerçevesinde, Bayburt’un problemlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini ve bunların çözümüne yönelik raporlar, projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak;
•    Bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yayınlanmasını teşvik etmek;
•    Bayburt içindeki ve dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla; sivil toplum örgütleriyle ortaklık veya paydaşlık gibi işbirliği oluşturmak;
•    Bu bağlamda ulusal ve uluslararası proje destekleyicisi kurum ve kuruluşlardan kaynak elde etmek üzere ilişkiye girmek ve
•    Yerel kalkınmaya örnek teşkil edecek öncü sivil bir toplum örgütü olarak faaliyet göstermektir.

İlkeleri/Değerleri:
1.    Derneğe üye olacak kişinin Bayburt’a vefa/gönül borcu olduğu heyecanını duyması esastır.
2.    Dernek faaliyetlerinde partiler üstü davranış esas alınır ve her siyasi görüşe aynı mesafede durulması benimsenir.
3.    Farklı mesleklerden ve farklı dünya görüşüne sahip kişilerin derneğe katılması benimsenir.
4.    Projelerin Bayburt’tan veya Bayburt dışından en az bir paydaş veya ortak ile işbirliği içinde hazırlanması esastır.
5.    İllere, bölgelere ve faaliyet konularına göre çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
6.    Sadece dernek organları değil, her üyenin aktif olarak dernek amaçları doğrultusunda oluşturulacak çalışma gruplarında, kendi şartlarına uygun olarak, gönüllü aktif görev alması esastır.
7.    Dernek üyeleri aile fertlerinin (eş ve çocuklarının) gönüllü ve aktif çalışabilmeleri için çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
8.    Projelerin uygulama boyutu Bayburt sivil toplum kuruluşları, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ve öğrencileri, KUDAKA, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilmesi esastır.
9.    Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine paydaş veya ortak olarak katılma benimsenir.
10.    Derneğin işletme masraflarının (proje giderleri hariç) karşılanması için üyeler tarafından düzenli aidat ödenmesi; hazırlanacak projelerin giderlerinin kamu ve özel kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından karşılanması esastır.
Stratejik Amaçları ve Hedefleri 
Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
    Hedef 1: Aidat ve bağış gelirlerine süreklilik kazandırılması.
    Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi. 
    Hedef 3: Özellikle üniversitelerdeki Bayburt’a hizmet aşkına ve potansiyeline sahip hemşerilerimizle iletişim kurulması. 
    Hedef 4: Matematik Atölyesi Projesi’nin sürdürülebilmesi için finansman imkanlarının araştırılması.
    Hedef 5:BAYPROJE web sayfasının kapsam ve işlevselliğinin geliştirilmesi    
    Hedef 6: BAYPROJE web sayfasındaki bilgilerin yazılı ve matbu hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.

Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Uygulama Sonuçlarının Takip edilmesi
    Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin; kurumlara yapılan yazılı somut önerilerin sonuçlarının takip edilmesi.

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşmış Etkinliklerin Sürdürülmesi
    Hedef 1: Liselerarası Ödüllü Öykü Yarışmasının devam ettirilmesi.
    Hedef 2: Bayburt STKları arasındaki eşgüdüm toplantılarının sürdürülmesi.
    Hedef 3: Matematik Atölyesi Projesi’nin Bayburt ortaokul ve liseleri kapsamında etkinliğini genişletmek için öngörülen çalışmaların yapılması.

Stratejik Amaç 4: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi
    Hedef 1: Bayburt turizminin geliştirilmesi ile ilgili projelerin tekrar gündemegetirilmesi.
    Hedef 2: Bayburt’takimatematik öğretmenleri için 2017’de hazırladığımız projenin yeniden değerlendirmesi.

Stratejik Amaç5: Yeni Projelerin Hazırlanması
    Hedef 1:Matematik Atölyesi ile ilgili yeni türev projelerin araştırılması.
    Hedef 2: Bayburt’un temel sorunlarına yönelikbir kongre düzenlenmesihususunda konu ve paydaş tespitinin araştırılması.

Stratejik Amaç 6: Uygulanacak Projelerin Sonuçlarının Yayınlanması içinGerekli Editör ve Finansman İhtiyacınınSağlanması
    Hedef 1: Ödüllü Öykü Yarışması’nın sonuçlarının yayınlanması.
    Hedef 2: Gerektiğindeuygulamaya konulan Bilimsel Araştırma Projelerinin çoğaltılması.

Stratejik Amaç 7: Her Yılın Başında ve Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması  
    Hedef 1: Her faaliyet yılı başında çalışma programının hazırlanması
    Hedef 2: Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.
Haziran 2017
BAYPROJE YÖNETİM KURULU
 


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik