Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 2. Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

2. Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı

05 Şubat 2015 Tarihli Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları 2. Eşgüdüm Toplantı Notları:

1. Önceki toplantıda neler konuşulduğu ve ne kararlar alındığını hatırlamak için, 10 Kasım 2015 tarihli toplantı notları okundu.
 
2.BAYPROJE tarafından Dede Korkut konulu araştırma çalışması ile ilgili bilgi verildi, araştırmayı yürüten Prof. Dr. Kemal Üçüncü ile yapılan görüşme aktarıldı, önümüzdeki günlerde Bayburt'ta alan çalışması yapacağı ve bu aşamada ilgili kuruluş ve STK'ların haberdar edileceği belirtildi.
 
3. BEKDER Başkanı Sayın Mete Emir tarafından, BAYDER ve BAYBURT GAZETECİLER CEMİYETİ ile birlikte yaptıkları " Dede Korkut Şenliklerinin  geçmişteki uygulamaları, bu konuda yapılmış araştırmalar ve yazılmış makaleler"le ilgili bilgi verildi. Bu bilgilerin yazılı olarak STK'lar gönderilmesi ve yapılacak değerlendirmeler sonucunda, bundan sonraki Dede Korkut Şenliklerinin; zaman, tasarım, içerik, tanıtım, kapsam, işbirliği, koordinasyon, süre açısından  nasıl olması gerektiği belirlenerek, ilgili kurumlara iletilmesi ve takip edilmesi hususunda mutabık kalındı.
 
4. Kasım ayındaki toplantıda temas edilen "Örnek Köy" uygulaması ile ilgili olarak, Çerçi Köyü Kalkınma Derneği Başkanı Dr. Aslan Özkan ve BAYPROJE bilgi verdi, Örnek Köy çalışması ile ilgili gelişmelerin, önümüzdeki toplantılarda aktarılacağı belirtildi.
 
5. Bayburt'ta kurulacak" Tarım Yerleşkesi " tartışıldı, BTSO Başkanı Sayın İbrahim Yumak ve BZO Başkanı Sayın Abuzer Yıldırım Bulut tarafından  konu hakkında bilgi verdi, projenin hayata geçirilmesi konusunda geç kalındığı, 2015' te çalışmaların hızlandırılması ve 2016' da hayata geçirilmesi için, konu ile ilgilenilmesi ve destek verilmesi gerektiği vurgulandı.
 
6. İstanbul'da düzenlenen fuar da Bayburt standında yaşanan aksaklıklar dile getirildi, bu tür tanıtım platformları için daha kapsamlı ve koordineli çalışma yapılması, Bayburt'un değerlerinin bu tür etkinliklerde güçlü biçimde öne çıkarılmasının önemi üstünde duruldu.  
 
6. Baksı Müzesinin yerel boyutu, Bayburt Kalesi, Çoruh ve diğer değerlerin birlikte ele alınarak bütüncül bir tanıtım ve turizm konsepti geliştirilmesi gerektiği belirtildi.
 
7. Bayburt Üniversitesi'nin ismine "Dede Korkut" veya "Beyböyrek" isimlerinden birini eklenmesinin uygun olacağı, bu konuda çalışma yapılması gerektiği hususunda mutabık kalındı.
 
8. İslam Kalkınma Bankası tarafında Bayburt, Gümüşhane, Rize bölgesi için 25 Milyon dolarlık bir hibe programının uygulamaya konulduğundan bahisle, konunun Tarım İl Müdürlüğü ve Valilik nezdinde takip edilmesi ve destek verilmesinin önemi vurgulandı.
 
9. BAYPROJE tarafından Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’ne önceden önerilen “Çiftçi Eğitim Koordinasyon Merkezi” kurulması hususunun eşgüdüm toplantısının bir gündem maddesi olarak görüşülmesi ve takip edilmesi tartışıldı.


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik