Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 2. Üç Yıllık Stratejik Plan
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

2. Üç Yıllık Stratejik Plan

 
 
BAYPROJE

İkinci 3 Yıllık Stratejik Planı

19 Temmuz 2014 - 18Temmuz 2017

Misyonu:

Bayburt’un sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini, üretim yeteneklerini ve rekabet gücünü artırmak için; mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş, Bayburt için söylenecek sözü, paylaşacak bilgisi olan, proje üretmeye ve/veya üretimine katkıda bulunmaya talip kişilerin, güçlerini bir araya getirmek ve böylece Bayburt’a daha etkin hizmet etme olanaklarını yaratmaktır.

Vizyonu:
 
 • Mesleğinde ve iş hayatında belli aşamaları kat etmiş Bayburtluların ve onların çocuklarının elektronik ve gerçek ortamlarda buluşmalarını sağlamak;
 • İlgi alanlarına göre çalışma grupları çerçevesinde, Bayburt’un problemlerinin sağlıklı bir şekilde tespit edilmesini ve bunların çözümüne yönelik raporlar, projeler hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak;
 • Bilimsel araştırmaların yapılmasını ve yayınlanmasını teşvik etmek;
 • Bayburt içindeki ve dışındaki kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla; sivil toplum örgütleriyle ortaklık veya paydaşlık gibi işbirliği oluşturmak;
 • Bu bağlamda ulusal ve uluslararası proje destekleyicisi kurum ve kuruluşlardan kaynak elde etmek üzere ilişkiye girmek ve
 • Yerel kalkınmaya örnek teşkil edecek öncü sivil bir toplum örgütü olarak faaliyet göstermektir.

İlkeleri/Değerleri:
 
 1. Derneğe üye olacak kişinin Bayburt’a vefa/gönül borcu olduğu heyecanını duyması esastır.
 2. Dernek faaliyetlerinde partiler üstü davranış esas alınır ve her siyasi görüşe aynı mesafede durulması benimsenir.
 3. Farklı mesleklerden ve farklı dünya görüşüne sahip kişilerin derneğe katılması benimsenir.
 4. Projelerin Bayburt’tan veya Bayburt dışından en az bir paydaş veya ortak ile işbirliği içinde hazırlanması esastır.
 5. İllere, bölgelere ve faaliyet konularına göre çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
 6. Sadece dernek organları değil, her üyenin aktif olarak dernek amaçları doğrultusunda oluşturulacak çalışma gruplarında, kendi şartlarına uygun olarak, gönüllü aktif görev alması esastır.
 7. Dernek üyeleri aile fertlerinin (eş ve çocuklarının) gönüllü ve aktif çalışabilmeleri için çalışma gruplarının oluşturulması benimsenir.
 8. Projelerin uygulama boyutu Bayburt sivil toplum kuruluşları, Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü ve öğrencileri, KUDAKA, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla gerçekleştirilmesi esastır.
 9. Kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine paydaş veya ortak olarak katılma benimsenir.
 10. Derneğin işletme masraflarının (proje giderleri hariç) karşılanması için üyeler tarafından düzenli aidat ödenmesi; hazırlanacak projelerin giderlerinin kamu ve özel kuruluşlardan ve sivil toplum kuruluşlarından karşılanması esastır.

Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

            Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.

Faaliyet 1: İlgili Üyelerle görüşülmesi.
Faaliyet 2: Ödemelerin düzenli olmasının sağlanması.
            Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi.
Faaliyet 1: Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.
            Hedef 3: Özellikle üniversitelerdeki Bayburt’a hizmet aşkına ve potansiyeline sahip hemşerilerimizle iletişim kurulması.
Faaliyet 1: Atatürk Üniversitesindeki hemşerilerimizle görüşmek ve Bayproje çalışmalarını birlikte yürütmeye davet etmek.
Faaliyet 2: İstanbul ve Ankara’da yaşayan ve emekli olmuş akademisyen hemşerilerimizle görüşerek birlikte çalışmaya davet etmek.
            Hedef 4: Bayproje web sayfasındaki bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.
Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kağıda dökülmesi ve cilt yaptırmak.  
Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.
 
 
 
Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi
            Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin ekonomiye etkilerinin ve sonuçlarının takip edilmesi.
Faaliyet 1: Uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgililerle seminer toplantıları yapmak.
Faaliyet 2: Başarılı sonuçlar alınmış uygulamaların Bayburt kamuoyuna duyurulması ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Faaliyet 3: Başarılı sonuçların sürekliliğinin sağlanması için ilgili ve yetkililerle irtibata geçmek.
 
Stratejik Amaç 3: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Ancak Finansman Kaynağı Bulunamamış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi
            Hedef 1: Bayburt turizmi ile ilgili projelerin tekrar ele alınması.
Faaliyet 1: KUDAKA'ya sunmak üzere proje hazırlamak.
Faaliyet 2: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmak üzere proje hazırlamak.
Faaliyet 3: AB proje çağrılarından faydalanmak üzere proje hazırlamak.
            Hedef 2: Çiftçi Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasına yardım edilmesi.
Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ziraat Odası ve Bayburt Gıda Tarım ve hayvancılık İl müdürlüğü ile gerekli diyaloğu kurmak.  
 
Stratejik Amaç: 4 Yeni Projelerin Hazırlanması
            Hedef 1: Yeni proje konularının araştırılması ve tespit edilmesi.
            Hedef 2: Proje hazırlayacak ekibin oluşturulması.
Faaliyet 1: BEKDER ve BAKSİ Vakfı ile işbirliğine gitmek.
            Hedef 3: Proje finansman kaynakları olarak KUDAKA ve AB kaynaklarının araştırılması
 
Stratejik Amaç 5: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmaya Hazır Eserler için Gerekli Finansmanın Araştırılması
            Hedef 1: Bayburt İlinin Coğrafyası adlı doktora tezinin yayınlanması.
            Hedef 2: Bilimsel Araştırma Projeleri’nin yayınlanması.
Faaliyet 1: “Bayburt’ta Sebze Üretim Potansiyeli ve Geliştirilmesi” konulu eseri yayınlamak.
Faaliyet 2: “Bayburt Üniversitesi’nin İl Sosyo-Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” konulu eseri yayınlamak.
Faaliyet 3: “Bayburt’ta Kırsal Kesim Üretiminde Kadının Rolü ve Etkinliğinin Artırılması”  konulu eseri yayınlamak.
 
Stratejik Amaç 6: Her Yılın Başında Çalışma Programının ve Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması 
            Hedef 1: Her faaliyet yılı başında çalışma programının hazırlanması.
            Hedef 2: Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.
 
                           14 Ağustos 2014

              BAYPROJE YÖNETİM KURULU


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik