Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm 4. Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

4. Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı

4. Bayburt Sivil Toplum Kuruluşları Eşgüdüm Toplantısı
Tarih: 11 Eylül 2015
Saat: 19.00
Yer: Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Merkezi
Toplantı Davet Sahibi: Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası
 
Toplantıda Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar:
  1. Eşgüdüm toplantılarına iştirak eden STK ların kararı ve katkılarıyla ve BAYPROJE koordinasyonunda yayınlanan “DEDE KORKUT VE BAYBURT” kitabı, toplantıda dağıtıldı. Daha önce gönderilen metinlerin tetkiki sonucu, iyi bir başlangıç çalışması olduğu vurgulandı. Kitap Bayburt’ta ve dışarıdaki ilgili kurumlara ulaştırılacaktır.
  2. 20 Mayıs 2015 tarihli toplantıda görüşülerek fikir birliğine varılan “Bayburt Üniversitesi’nin isminin, Bayburt Dede Korkut Üniversitesi olarak değiştirilmesi” konusunda Üniversite Rektörlüğü’ne hitaben yazılan yazı okundu. Uygun bulunarak, tüm STK yetkilileri tarafından imzalandı. Gereği için Üniversite Rektörlüğüne ve bilgi için de yazıda belirtilen kişi ve kuruluşlara iletilmesi kararlaştırıldı.
  3. Bu yıl düzenlenen Dede Korkut Şölenlerinin, Güney Doğu Anadolu da vuku bulan acı olaylar dolayısı ile iptal edilmesi konusu görüşüldü, bu tür olaylarda eğlence programlarının iptal edilmesinin doğru olduğu, ancak diğer kültürel ve ilmi etkinliklerin iptal edilmemesi gerektiği hususuna dikkat çekildi.
  4. Toplantı gündemi gereği “Baksı Müzesi’nin mevcut durumu, uygulanan ve planlanan etkinlikler” konusunda sayın Prof. Dr. Hüsamettin Koçan detaylı bilgi verdi. Baksı Müzesi’nin yönetim modelini, kültür ve turizm etkinliklerinin geliştirilmesine katkısını, gençlere ve kadınlara yönelik projelerini anlattı. Kamu yöneticilerinin, STK ların ve Bayburtluların çalışmaları desteklemesi gereğini vurguladı. Toplantıya iştirak eden STK yetkilileri tarafından da, böyle değerli bir eserin Bayburt’a kazandırılmasının önemi üstünde duruldu. Bu eserin her yönü ile desteklenmesi hususunda ortak görüş belirtildi.
  5. Daha önceki toplantılarda da gündeme gelen Bayburt Kalesi konusu görüşüldü. Kalenin tarih, kültür, tanıtım, turizm ve nihayet Bayburt ekonomisi için önemli bir değer olduğu, ancak bu güne kadar yeterince değerlendirilemediği, mevcut halinin devamına müsaade edilmemesi hususunda ortak bir görüş oluştu. Bu noktadan hareketle, Mayıs 2016 da bir Bayburt Kalesi Kongresi düzenlemesi hususunda her STK nın fikir geliştirmesi ve bir sonraki toplantıda tartışılması görüşü benimsendi. Öte yandan, Bayburt Kalesi ile ilgili gündem oluşturmak, kamuoyunun ve kamu yöneticilerin dikkatini bu konuya çekmek için uygulanabilecek diğer çalışmaların neler olabileceğinin de önümüzdeki toplantıya kadar değerlendirilmesi hususunda mutabık kalındı.
  6. Son olarak, Bayburt için tarihi önemi olan Taş Mağazaların tıpkısının yapımı konusunun da araştırılması gerektiği vurgulandı.
  7. Bundan sonraki eşgüdüm toplantısının Aralık ayı içinde(tarihi daha sonra tespit edilecektir) BEKDER ev sahipliğinde ve yine Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği merkezinde yapılmasına karar verildi.
 
 
Bayburtlu Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Bayburt Gazeteciler Cemiyeti
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)
Bayburt Ziraat Odası (BZO)
Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (BESOB)
Bayburt Tarih-Kültür ve Edebiyat Derneği BAYDER)
Bayburt Kültür Sanat Vakfı (BAKSI)
Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER)
Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE)


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik