Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 1. Yıl Çalışma Programı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 1. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE

Yıllık Çalışma Programı

Ağustos 2011-Temmuz 2012

 

Stratejik Amaç 1: Kurumsal Yapının Oluşturulması

Hedef 1: İlk 3 ayda dernek yerinin belirlenmesi ve sekretaryasının oluşturulması.

     Faaliyet 1:  Ofis yerinin seçilmesinde kamu ve sivil toplum olanaklarının değerlendirilmesi.

     Faaliyet 2: Yasal defterlerin tedariki ve banka hesabının açılması.

     Faaliyet 3: Bir bilgisayar, bir yazıcı, bir sabit telefon, bir cep telefonu ve ofis için diğer zaruri masa, koltuk, sandalye vb. donatım eşyalarının satın alınması/sponsor bulunması.

 Hedef 2: İlk üç ayda üyeler iletişim bilgi bankasının ve çalışma grupları yönergesinin oluşturulması.

     Faaliyet 1: Hemşeri adreslerinin tespit edilerek doğrudan yazılı diyalog kurulması ve üyeliğe davet çağrısının yapılması.   

     Faaliyet 2: Üye iletişim bilgilerinin ve çalışma gruplarının tespiti ve arşivlenmesi için belli bilgi formatlarının oluşturulması.

     Faaliyet 3: Oluşturulan iletişim bilgilerinin ve çalışma grupları yönergesinin üyelere gönderilmesi.

 Hedef 3: İlk üç ayda BAYPROJE web sayfasının oluşturulması.

    Faaliyet 1:  Bayburt genel bilgilerinin (tarihi, ekonomik, doğal), Bayburt haritasının, önemli web adreslerinin hazırlanması; taslak projeler havuzunun ve projelendirilecek problemler havuzunun hazırlanması; Stratejik planın hazırlanması.

    Faaliyet 2: “Genç Bayproje” duyurusunun yapılması.

    Faaliyet 3: “Ödüllü Günlük Tutma Yarışması” ve “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi” projeleriyle ilgili yönergelerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesi.

 Hedef 4: İkinci üç ayda “Aksakallar Heyeti”nin Oluşturulması.

    Faaliyet 1: Gerekli ön görüşmelerin ve yazışmaların yapılması.  

    Faaliyet 2: Diğer illerde yaşayan üyelerin ziyaret edilmesi.

 Stratejik Amaç 2: Projelerin Hazırlanması

Hedef 1:Temmuz2011– Haziran 2012 döneminde “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi”  projesinin uygulanması.

   Faaliyet 1:  Bayburt Yüksek Öğrenim Geliştirme Derneği, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve İstanbul Bayburt Kültür ve Eğitim Vakfı ile proje bazında ortaklık/paydaşlık protokollerinin oluşturulması ve imzalanması.

   Faaliyet 2:  İlgiliÜniversitelerle gerekli yazışmaların yapılması.

   Faaliyet 3: Tez ödülü ve yayım giderleri için sponsor kaynakların sağlanması.

 Hedef 2: Eylül 2011– Ağustos 2012 döneminde Bayburt ortaöğretim öğrencileri arasında ödüllü günlük tutma öykü yarışması projesinin uygulanması.

    Faaliyet 1: Milli Eğitim Müdürlüğü ile, Bayburt dışında Bayburt sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazında paydaşlık/ortaklık protokollerinin araştırılması ve imzalanması.

    Faaliyet 2: Akademik kesimden, edebiyatçılardan ve Bayburt Milli Eğitim öğretmenlerinden değerlendirme jürisinin oluşturulması.

    Faaliyet 3: Jüri üyelerinin hizmet bedellerinin ödenmesi için gerekli finans kaynaklarının sağlanması.

    Faaliyet 4: Dereceye giren öğrencilere nakdi ödüllerin verilmesinin planlanması.   

    Faaliyet 5: Yarışmaların belli isimler altında(Örneğin: Öğretmen Selahattin Tuncer Günlük Tutma Yarışması) yürütülmesi için özel destekçilerin bulunması.

 Hedef 3: Derneğin resmi kuruluşunu takip eden ilk üç ayda Bayburt Yenilik (İnovasyon) Merkezi’nin  (BAYİM)kuruluşu ile ilgili ön çalışmaların başlatılması.

    Faaliyet 1: Bayburt Valisi’nin,  Belediye Başkanı’nın, Rektörü’nün, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’nın ve diğer ilgili sivil toplum örgütlerinin ziyaret edilmesi ve gerekli işbirliği görüşmelerinin yapılması.

    Faaliyet 2: 2011’in Eylül ayının son haftasında “Yenilik, Bölgesel/Kentsel Yenilik Merkezleri, Dünya ve Türkiye Deneyimleri ve Bayburt Yenilik Merkezi Yol Haritasının Tartışılması” Konulu bir panel toplantı düzenlenmesi.

    Faaliyet 3: Panel toplantı sonuçlarına göre,BAYİM’in kuruluşunu destekleyici kaynakların araştırılması ve gerekli proje çalışmalarının başlatılması.   

 Hedef 4: Ekim 2011-Aralık 2012 döneminde doğal taş işleme ve maket tasarım merkezinin kurulmasının projelendirilmesi.

    Faaliyet 1: BÜ ve BTSO ile ortaklık protokolünün oluşturulması, imzalanması ve projenin hazırlanması.

    Faaliyet 2: Projenin finansmanının DPT, TÜBİTAK, AB veya KUDAKA’ dan sağlanması.

    Faaliyet 3: Projenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, BÜ’ ne bağlı ve BTSO’nın idari ve mali paydaşlığı ile kurulacak merkezin “Bayburt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Doğal Taş İşleme ve Maket Tasarım Merkezi”ne dönüştürülmesinin protokole bağlanması.

  Hedef 5: 2011 yılında 2012 yılına ait projelerin hazırlık çalışmalarının başlatılması.

    Faaliyet 1: Bayburt kent arşivi ve ihtisas kütüphanesinin kurulması için, mekan, ortaklık ve süreklilik boyutları ile ilgili araştırma yapılması.

    Faaliyet 2: 2012 düzenlenecek“Bayburt’un Yeni Öncü Sektörlerinin Tespiti, Analizi ve Pazar Olanaklarının Araştırılması” konulu bilgi şöleni düzenleme çalışmalarının başlatılması.

 Hedef 6: 2011 yılındaBayburt’ta diğer kurumlar tarafından yürütülen Kent Müzesi kurma çalışmaları hakkında araştırma yapılması ve ilgili çalışmaların desteklenmesi.

 Stratejik Amaç 3: İstanbul ve Ankara’dan Bayburt’a gezilerin düzenlenmesi

 Stratejik Amaç 4: Kurumsal tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

 Hedef 1: 2011–2014 döneminde BAYPROJE üye sayısının artırılması.

    Faaliyet 1: Hemşeri adreslerinin tespit edilerek doğrudan yazılı diyalog kurulması ve üyeliğe davet çağrısının yapılması.   

    Faaliyet 2: Bilişim teknolojilerinden faydalanarak ilgili web adreslerine BAYPROJE linkinin konulmasının sağlanması.

    Hedef 2: Tanıtım broşürünün hazırlanması ve hemşerilere dağıtılması.

  Stratejik Amaç 5: Faaliyet yılı sonunda değerlendirme toplantısının düzenlenmesi

 Hedef 1: Çalışma gruplarının verimliliğini yükseltebilmek için görüş ve önerilerin alınması.

Hedef 2: Proje hazırlama ve uygulama sürecinde elde edilen deneyimlerin paylaşılması.

Hedef 3: Proje kaynaklarının artırılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi. Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik