Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 2. Ankara Toplantısı (2 Aralık 2011)
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 2. Ankara Toplantısı (2 Aralık 2011)

Ankarada yapılan ikinci BAYPROJE toplantısı değerli hemşehrilerimizin ilgisi ile 2 Aralık 2011 tarihinde Ankara Polisevi'nde gerçekleşti. Toplantı tutanağımız aşağıdaki gibidir.

 

 

BAYPROJE

03 Aralık 2011

2. Ankara Toplantı Tutanağı:

 

Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) nin 2. Ankara toplantısı, değerli hemşerimiz Doç. Dr. Ülkü Galip GÜNEY’in ev sahipliğinde,  03 Aralık 2011 günü saat 12:00de Anakara Polis evinde yapıldı.

 

Dernek başkanı Rıfat Yıldız, BAYPROJE’nin 3 yıllık stratejik planını,  yönetim kurulu üyesi Akın Bayrak ise, BAYPROJE fikrinin başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı.

 

Bundan sonra, toplantıya katılan hemşerilerimiz tarafından BAYPROJE’nin gerçekleştirdiği ve planladığı faaliyetler ile ilgili  görüş ve öneriler aşağıda özetlenmiştir:

 

 1. BAYPROJE hareketinin heyecan verici ve çok iddialı olduğuna işaret edildi. Ciddi ve somut projelerin önemli kaynak gerektirdiği; söz konusu kaynakların AB, DPT, TÜBİTAK, KUDAKA kanalı ile temin edilebileceği belirtildi. (F.B.)
 2. Bayburt nüfusuna kayıtların artırılması ile milletvekili sayısının tekrar ikiye çıkarılması gerektiği üzerinde duruldu. Bayproje gözlem ve inceleme raporunda önemli konulara temas edildiği, bu konular üzerinde durularak, Bayburt lehine sonuç alınması için çalışılması gerektiği belirtildi. (B.Ö.)
 3. Bayburt Üniversitesi’nin gelişiminin Bayburt’un kalkınması açısından hayati önem arz ettiği; gerek fiziki şartların gerekse akademik yapılanmanın ve yurt imkanlarının iyileştirmesine katkı sağlanmasının faydalı olacağı belirtildi.. (H.K.)
 4. Bayburt organize sanayi bölgesinin elektrik ve su sorunlarının halledildiği, özel sektörün öğrenci evleri yapmakta olduğu ve halen 5–6 HES santral projesinin hayata geçirilmekte olduğu belirtildi. (B.Ö.)
 5. Bayburt’ta bir çağrı merkezi kurulması konusunda birlikte çalışılması; bu konuda katkıda bulunabilecek her hemşerimizin katkısının beklendiği, siyasetçilerimizin bu işi ciddi şekilde takip etmesi ve onlara gerekli desteğin verilmesinin önemi üzerinde duruldu. (Ü. G.)
 6. Bayburt’ta enerji üretiminin önemi üzerinde duruldu; HES’lerde ekolojik sorunlara dikkat edilmesi gerektiği, rüzgar enerjisi üstünde çalışmak gerektiği belirtildi. (T. A.)
 7. Bayburt’un avantajı ve fırsatları ile risklerinin sanayici ve işadamlarımıza iyi anlatılması ve her kesimden yararlanılmasının önemli olduğu belirtildi. (A. B.)
 8. Bayburt’un sorunları üzerine yapılacak çalışmaların bilimsel araştırmalar ile desteklenmesinin gerektiği, bunun için de üniversitelerde Bayburt konulu yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazılmasının teşvik edilmesinin çok önemli olduğu vurgulandı. (R. Y.)
 9. Ayrıca bugüne kadar üniversitelerde yazılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi ve uygulama esaslı olanlarının incelerek yayınlanmasının faydalı olacağı belirtildi. (R. Y.)
 10. Hayvancılığın Bayburt açısından önemi vurgulandı, özellikle küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine işaret edildi. Meraların ıslahı ve Bayburt’un ekolojik tarım konusunda çok avantajlı olduğu belirtildi. (T. E.)
 11. Baybproje gözlem ve inceleme raporunun çok yararlı bir çalışma olduğu, derneğin kamu yöneticilerini de içine almasının yararlı olacağı, en azından ilişkilerin sıcak ve yakın olması gerektiği, Bayburt’ta yaşayanların bu hareketi kabullenmesi gerektiği ifade edildi. (S. H.)
 12. Ekolojik tarımla ilgili projeler yapılabileceği, ekolojik tarımda pazarlama sorunu olmadığı, bu projeler için AB, TÜBİTAK, DPT fonlarından kaynak sağlanabileceği vurgulandı. (D. T.)
 13. Bayburt’un Dede Korkut ile bütünleştirilmesi gerektiği belirtildi. (Y. A.)
 14. Bayproje’nin amacı Bayburt’taki insanları Bayburt’ta tutma ve mutlu yaşatma idealidir. Bayburtlu tüm teknokrat ve bürokratlara ulaşılmalı, değişik siyasi görüşlere sahip kişilerin birlikte hareketi sağlanmalıdır. (Ş.K.)
 15. Bu toplantılara katılımın daha geniş olması gerektiği, heyecanın daha büyük kitlelere aktarılması gerektiği belirtildi. (A. B.)
 16. Bayburtlunun önyargıları aşması gerektiği, bunun için başarılı örneklerin iyi tanıtılması gerektiği, Bayburt’a hizmet edenlere vefa borcumuzu unutmamamız gerektiği üstünde duruldu. Tarih ve kültür açısından Bayburt’un bir aysberg olduğu, bu tür platformların ortak aklı ortaya çıkaracağı belirtildi. (A. H. Ö.)
 17. Kamu kaynaklarından daha çok nasıl yararlanabileceğimizi araştırmamız gerektiği, devlet aklı, ilim aklı, özel sektör aklının birleştirilmesinin zorunlu olduğu üzerinde duruldu. İki yeni doktora tezinin ödüllendirileceği konusunda hemşerimizden söz alındı. (Y. S.)
 18. Bayproje’nin daha iyi tanıtılması ve her Bayburtlunun bu konuda heyecan duymasını sağlayacak yöntemlerin araştırılmasının faydalı olacağı belirtildi. (B. Ö.)
 19. İnsan vasfı, tarih ve kültür birikimi açısından Bayburt’un büyük bir vilayet olduğu vurgulandı. Ortaya çıkan fikir ve projelerin eski yeni tüm milletvekilleri tarafından sahiplenip destekleneceği, keza her konunun ilgililerinin Bayburt’un sorunlarına sahip çıkarak, üstüne düşeni yapacağına inanç belirtildi. (Ü. G.)
 20. Sonuç olarak, Bayproje’nin Bayburt için çok yararlı bir çalışma olduğu, her Bayburtlunun kendi konusunda aktif katkısı ile önemli işlerin başarılabileceği vurgulandı.

 

Katılım Listesi:

 

1.      Adnan BAYRAM,

2.      Akın BAYRAK,

3.      Ali Haydar ÖNER,

4.      Ali Kemal PARILDAR,

5.      Ali Kemal TEMUÇİN,

6.      Atilla DEĞİRMENCİOĞLU

7.      Atilla GÜLER,

8.      Bünyamin ÖZBEK,

9.      Doğan TUNCER,

10.  Fetani BATTAL,

11.  Giray ÖZGÜL,

12.  Halim KÜÇÜK,

13.  Hayri DURAN,

14.  Mustafa BAYRAKTAR

15.  Mustafa TEMUR

16.  Rıfat YILDIZ,

17.  Savaş KÜÇÜK

18.  Selahattin HATİPOĞLU

19.  Şaban KARDEŞ,

20.  Teoman ERENGİL,

21.  Tahir, ATICI,

22.  Ülkü Galip GÜNEY,

23.  Yahya AKENGİN,

        24.Yılmaz SAKA.

 

 Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik