Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 2. İzmir Toplantısı (01.03.2013)
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 2. İzmir Toplantısı (01.03.2013)

Bayproje 2. İZMİR Toplantısı

1 Mart 2013 (Saat:19.00)

( Bu toplantı, Sayın Fikret Aktaş’ın ev sahipliğinde, “Ege Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği” Yönetim Kurulu üyeleri ve Dernek üyesi Bayburtluların iştirakiyle yapılmıştır.)

Öne Çıkan Fikirler ve Öneriler/İştirak edenler

 1. Diğer toplantılarımızda da olduğu gibi, Bayproje’nin 2012 yılı faaliyetleri, yıl içinde gerçekleştirilen tüm etkinlikler, Bayburt’la ilgili olarak yürütülen doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bastırılan kitaplar ve yazılan raporlar tanıtıldı. Bayproje olarak Ocak/2013’te Bayburt’a yapılan seyahat izlenimleri ve görüşmeler aktarıldı.(A.B.)
 2. 2013 yılında planlanan çalışmalar, düşünülen etkinlikler anlatıldı. Halen yürütülmekte olan
 • “Orta Öğretim Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması”,
 • 18 Mayıs 2013 tarihinde Bayburt’ta yapılacak olan “Bayburt Şehircilik Kongresi”,
 • Bayburt’ta turizm işletmeciliğini ve girişimciliğini geliştirme amaçlı “Uygulamalı Turizm Eğitimi”,
 • “Üniversitenin Bayburt’un Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatına Beklenen Etkileri ve Bu Etkilerle Uyumlu Gelişme Stratejisi” ve
 • “Bayburt’ta Kırsal Kesim Üretiminde Kadının Rolü ve Etkinliğinin Artırılması

projeleriyle ilgili bilgi verildi. Bu çalışmaların nasıl finanse edildiği konusunda hemşerilerimiz bilgilendirildi.(R.Y.)

 1. Bayproje olarak “Bayburt Kültür ve Eğitim Vakfı” ile ilişkilerin geliştirilmesinin yararlı olacağı, Bayburt’ta birlikte iş yapma, şirket kurma alışkanlığının geliştirilmesinin zorunluluğu üzerinde duruldu, bu kültürün geliştirilmesi için Bayburt Üniversitesi ile işbirliğinin yararlı olacağı belirtildi.(A.E.)
 2. Bayburt Belediyesi’nin, bir tarım ve hayvancılık şehri olan Bayburt’ta tarıma katkıda bulunabileceği, İzmir Belediyesi Tarım Bürosu’nun bu konuda iyi bir örnek olduğu, şehirdeki tarım ürünleri talebinin yakın çevreden tedarikinin Belediye tarafından organize edileceği kurumların oluşturulması ile çiftçinin desteklenebileceği belirtildi. Süt, çiçek, gıda ürünleri v.s gibi örnekler verildi.(N.Y.)
 3. Bayproje’nin çalışmalarının takdirle takip edildiği, ancak çalışmaların gelecekte nasıl sürdürüleceği konusunda bir düşüncenin olup, olmadığı sorgulandı.(V.Ç.)
 4. Organik gübre konusunda uzman olduğunu beyan eden hemşerimiz, bir tarım ve hayvancılık şehri olan Bayburt’a birikimlerini aktarabileceğini, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olduğunu belirtti.(Z.K.)
 5. Bayburt’ta hayvancılığın teşviki için değişik modellerin geliştirilmesi, finansman, üretim ve pazarlama konularında örgütler oluşturulması gerektiği, klasik metotlarla sonuç alınamayacağı ifade edildi.(Ş.E.)
 6. Mevcut bir milletvekiline yardım ve destek olmak için, Bayburt dışındaki illerden Bayburtlu milletvekilleri çıkarmak için çalışılması gerektiği belirtildi. Öte yandan Bayburt’un Tarım ve Hayvancılık yöresi olması dolayısıyla bu sektör için Bayburt’a özgü projeler üretilmesi gerektiği, daha önce yurt genelinde uygulanması düşünülmüş olan “Çoban Projesi”nin Bayburt’a uyarlanabileceği, bu konuda her türlü işbirliğine hazır olunduğu beyan edildi.(M.A.)
 7. Bayburt’tan göçün devam ettiği, toprakların boşaldığı, ekilecek alanların değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Bu konuda daha yoğun çaba sarf edilmesi gereği üstünde duruldu.(M.E.)
 8. Tren yolunun Bayburt’tan geçmesi meselesinde kamuoyu oluşturmak gerektiği, bu konuda bir bütün olarak hareket edilmesinin önemi vurgulandı. Turizm’in geliştirilmesi için, Bayburt’un turizm değeri olan ürünlerinin tanıtılması hususunda özel çalışma yapılması gerektiği belirtildi.(F.A.),
 9. Bayproje’nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin her türlü takdirin üstünde ve tebrike değer olduğu ifade edildi. Bu çalışmaların gelişmekte olan diğer İl ve İlçeler için de örnek olabileceği vurgulandı.(R.K.)
 10. Bayburt’ta çok ortaklılık yolu ile yatırım yapılmasının önünde bir takım engeller olduğu, konunun sadece sermaye oluşturmaktan ibaret olmadığı, çok ortaklılık kültürünün geliştirilememesi, yeterli yönetici bulunamaması ve diğer çevresel menfi faktörlerle ilgili olduğu belirtildi. Bayproje’nin gelecekte bayrağı alacak gençlerle yürüyeceği, bu istikamette tedbirlerin alındığı ifade edildi. Tren Yolu meselesi ile ilgili olarak Bayproje’nin hazırladığı raporun önümüzdeki günlerde hemşerilerimize ulaştırılacağı, bu raporun tetkikinden sonra alınacak tedbir ve yapılacakların belirleneceği vurgulandı. Bayburt’a katkıda bulunmak isteyen her Bayburtlu ile iş birliğine hazır olunduğu beyan edildi.(A.B.)
 11. Bu güne kadar Bayproje’nin faaliyetlerini üye aidatları ve bazı hemşerilerimizin projelere verdiği maddi destekle yürüttüğü, dolayısı ile tüm hemşerilerimizin bir taraftan Bayproje’ye üye olarak destek verirken öte yandan da projelere maddi katkıda bulunmasının önemi vurgulandı. Bu bağlamda Ege Bölgesi Bayburtlular Derneği’nin maddi destek sağlaması halinde, “Bayburt’ta Sebzecilik ve Meyvecilik Potansiyelinin Geliştirilmesi” konulu ve uygulama esaslı bir proje çalışmasının birlikte yürütülebileceği belirtildi.(R.Y.)
 12. İzmir’de yaşayan Bayburtlular olarak Bayproje’nin çalışmalarına maddi ve manevi destek verilmesi için gerekenlerin yapılacağı, bu tür bilgilendirme ve istişare toplantılarının periyodik olarak yapılması gerektiği ifade edildi.(A.E., F.A.)

Toplantıya iştirak edenler:

Ahmet Cilara, Ahmet Dursun, Akın Bayrak, Ali Necat Gülmez, Ali Pala, Avni Ersoy, Bilal Yılmaz, Bülent Adil Adiloğlu, Cahit Gülmez,Canip Kuşkapan, Fatih Hurşutağaoğlu, Fikret Aktaş, Fuat Yurt, Halil Türkoğlu, Hayrettin Mungana, Hulusi Akbaş, İ. Hakkı Ersoy, İmdat Timur, İsa Karaduman, Kemal Yoldaş, Mahmut Eraslan, Metin Çavaş, Murat Erdemir, Nail Yavuz, Ömer Erdemir, Rasim Yılmaz, Recep Kök, Rıfat Yıldız, Samet Özeler, S.Vefa Çelik, Sıtkı Ayazoğlu, Şahin Erkul, Şerif Yılmaz, Veli Verdil, Zafer Karabulut, Zülkarni Polat.Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik