Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 2. Yıl Çalışma Programı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 2. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE Yıllık Çalışma Programı

19 Temmuz 2012–18 Temmuz 2013

 

1: Derneğin Kurumsallaşmasına Yönelik Faaliyetler  

A: İlk 3 ayda Kayseri, Ankara, İstanbul ve Bayburt toplantılarının düzenlenmesi

B: İkinci üç ayda BAYPROJE web sayfasının yapısal olarak geliştirilmesi

 

2: Devam Eden Projelerin Takibi

A: Baskı aşamasındaki kitapların baskılarının tamamlanması ve dağıtımı

B: Desteklenen ve devam eden tezlerinin takip edilmesi

  B1: “Bulanık Mantık Kullanarak Üç Boyutlu Taş İşleme Sisteminin Gerçekleştirilmesi: Bayburt Taşı Üzerinde Bir Uygulama” konulu yüksek lisans tezinin takip edilmesi (Mahir Can Kaçar)

  B2:  “Ekolojik Temelli Kırsal Peyzaj Karakteri Analizi: Bayburt Örneği” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Esra Özhancı)

  B3: “Organik Tarımın Kırsal Alan Kalkınmasına Etkisi: Bayburt İli Araştırması” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Umut Özkan)

  B4: “Bayburt İlinin Coğrafyası” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Salih Birinci)

 

3: Yeni Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması

A: Eylül 2012–Mayıs 2013 döneminde “Bayburt Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Öykü Yarışması Projesi”nin uygulanması

  A1: Bayburt Valiliği-Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt dışında faaliyette bulunan Bayburt sivil toplum kuruluşlarıyla proje paydaşlığı için gerekli iletişimin kurulması

  A2: Akademik kesimden, edebiyatçılardan ve Bayburt Milli Eğitim öğretmenlerinden değerlendirme jürisinin oluşturulması

  A3: Jüri üyelerinin hizmet bedellerinin ödenmesi için gerekli finans kaynaklarının sağlanması

  A4: Dereceye giren öğrencilere nakdi ödülleri için gerekli kaynakların bulunması   

  A5: Yarışmanın Bayburt’a hizmet etmiş önemli bir şahsiyetin anısına düzenlenmesi için gerekli araştırmanın yapılması  

 

B: “Bayburt Uygulamalı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Eğitim-Koordinasyon Merkezi Kurulması” konulu proje hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması

  B1: Hazırlanan taslak üzerinde, bu konuda oluşturulmuş çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerinin toplanması,  değerlendirilmesi

  B2: Bayburt’ta konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla projenin boyutlarının tartışılması ve uygulanabilirliği hakkında çalışma grubu tarafından kanaat belirlenmesi

  B3: Çalışma grubu olarak, projenin hedef kitlesi ile toplantı yapılması, görüş ve önerilerinin alınması

 

C: Temmuz 2012– Haziran 2013 döneminde “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi”  projesinin uygulanması

  C1: Aydıntepe Yer altı Şehri’nin Tarihi ve Arkeolojik Açıdan Araştırılmasının organize edilmesi

  C2: Tez ödülü ve yayım giderleri için sponsor kaynaklarının sağlanması

  C3:  İlgili Üniversitelerin ilgili fakültelerine duyuru yazılarının gönderilmesi

  C4: Bayburtlu Öğretim Üyelerine yazı yazılması

 

D: Bayburt Üniversitesi’nde, Bayburt ekonomisi açısından önem arz eden fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve/veya bölümlerin açılmasının gündeme getirilmesi

  D1: Bu konuda ilgili yerel ve ulusal kuruluşlarla iletişim ve işbirliği oluşturulması ve Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde gerekli teşebbüste bulunması     

 

E: TÜBİTAK tarafından uygulanan “İl Yenilik Platformları Projesi”nin Bayburt için uygulanabilirliğinin takip edilmesi

  E1: Projenin uygulandığı diğer illerdeki uygulamaların takip edilmesi

  E2: Projenin uygulanmasında rol alabilecek Bayburt’taki kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması

 

F: TÜBİTAK tarafından illere kurulması teşvik edilen bilim merkezleri projesi kapsamında Bayburt’ta hazırlık çalışmamalarının yapılmasına önayak olunması

  F1: Bayburt Belediyesi’ne konunun öneminin anlatılması

  F2: Bayburt Bilim Merkezi Binası için uygun arsa yerinin tespit ve temin edilmesi ve bir yarışma kapsamında bina projesinin hazırlanmasına dünyadan örnekler göstererek katkıda bulunulması

 

4: Yeni Projeler İçin Finansal Kaynakların Araştırılması

A: Bölgesel, ulusal ve uluslararası proje kaynaklarından yaralanılması

  A1: AB proje kaynaklarının takip edilmesi

  A2: TÜBİTAK proje kaynaklarının takip edilmesi

  A3: Bakanlıkların proje kaynaklarının takip edilmesi

  A4: KUDAKA kaynaklarının takip edilmesi

  A5: SODES kaynaklarının takip edilmesi

 

5: Tanıtım Faaliyetleri

A: BAYPROJE’nin projelerine destekte bulunmuş hemşerilerimizle yakın ilişkilerin sürdürülmesi

  A1: Bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerin ayrıca posta ile düzenli gönderilmesi

  A2: Ziyaret edilerek derneğin yayınladığı kitaplardan verilmesi

 

B: BAYPROJE’nin projelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip hemşerilerimizin tespiti ve doğrudan diyalog kurulması    

  B1: Önce Posta ile Bayproje’nin faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgi gönderilmesi 

  B2: Dar kapsamlı özel toplantı düzenlenmesi, Bayproje’nin gerçekleştirdiği ve planladığı projelerin anlatılması

 

C: Tanıtım broşürünün hazırlanması ve dağıtılması

  C1: Broşürün tasarım ve baskısının organize edilmesi

  C2: Broşürün dağıtılması

 

6: Faaliyet Yılı Sonunda Değerlendirme Raporunun düzenlenmesi

A: Dağıtılması

B: Eleştirilerin alınması

C: Eleştirilere istinaden sonraki yılın çalışma programının hazırlanmasıÜye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik