Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 2. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE Yıllık Çalışma Programı

19 Temmuz 2012–18 Temmuz 2013

 

1: Derneğin Kurumsallaşmasına Yönelik Faaliyetler  

A: İlk 3 ayda Kayseri, Ankara, İstanbul ve Bayburt toplantılarının düzenlenmesi

B: İkinci üç ayda BAYPROJE web sayfasının yapısal olarak geliştirilmesi

 

2: Devam Eden Projelerin Takibi

A: Baskı aşamasındaki kitapların baskılarının tamamlanması ve dağıtımı

B: Desteklenen ve devam eden tezlerinin takip edilmesi

  B1: “Bulanık Mantık Kullanarak Üç Boyutlu Taş İşleme Sisteminin Gerçekleştirilmesi: Bayburt Taşı Üzerinde Bir Uygulama” konulu yüksek lisans tezinin takip edilmesi (Mahir Can Kaçar)

  B2:  “Ekolojik Temelli Kırsal Peyzaj Karakteri Analizi: Bayburt Örneği” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Esra Özhancı)

  B3: “Organik Tarımın Kırsal Alan Kalkınmasına Etkisi: Bayburt İli Araştırması” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Umut Özkan)

  B4: “Bayburt İlinin Coğrafyası” konulu doktora tezinin takip edilmesi (Salih Birinci)

 

3: Yeni Projelerin Hazırlanması ve Uygulanması

A: Eylül 2012–Mayıs 2013 döneminde “Bayburt Ortaöğretim Öğrencileri Arasında Öykü Yarışması Projesi”nin uygulanması

  A1: Bayburt Valiliği-Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bayburt dışında faaliyette bulunan Bayburt sivil toplum kuruluşlarıyla proje paydaşlığı için gerekli iletişimin kurulması

  A2: Akademik kesimden, edebiyatçılardan ve Bayburt Milli Eğitim öğretmenlerinden değerlendirme jürisinin oluşturulması

  A3: Jüri üyelerinin hizmet bedellerinin ödenmesi için gerekli finans kaynaklarının sağlanması

  A4: Dereceye giren öğrencilere nakdi ödülleri için gerekli kaynakların bulunması   

  A5: Yarışmanın Bayburt’a hizmet etmiş önemli bir şahsiyetin anısına düzenlenmesi için gerekli araştırmanın yapılması  

 

B: “Bayburt Uygulamalı Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Eğitim-Koordinasyon Merkezi Kurulması” konulu proje hazırlanması için gerekli çalışmaların yapılması

  B1: Hazırlanan taslak üzerinde, bu konuda oluşturulmuş çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerinin toplanması,  değerlendirilmesi

  B2: Bayburt’ta konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla projenin boyutlarının tartışılması ve uygulanabilirliği hakkında çalışma grubu tarafından kanaat belirlenmesi

  B3: Çalışma grubu olarak, projenin hedef kitlesi ile toplantı yapılması, görüş ve önerilerinin alınması

 

C: Temmuz 2012– Haziran 2013 döneminde “Bayburt Konulu Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Ödüllendirilmesi”  projesinin uygulanması

  C1: Aydıntepe Yer altı Şehri’nin Tarihi ve Arkeolojik Açıdan Araştırılmasının organize edilmesi

  C2: Tez ödülü ve yayım giderleri için sponsor kaynaklarının sağlanması

  C3:  İlgili Üniversitelerin ilgili fakültelerine duyuru yazılarının gönderilmesi

  C4: Bayburtlu Öğretim Üyelerine yazı yazılması

 

D: Bayburt Üniversitesi’nde, Bayburt ekonomisi açısından önem arz eden fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve/veya bölümlerin açılmasının gündeme getirilmesi

  D1: Bu konuda ilgili yerel ve ulusal kuruluşlarla iletişim ve işbirliği oluşturulması ve Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü nezdinde gerekli teşebbüste bulunması     

 

E: TÜBİTAK tarafından uygulanan “İl Yenilik Platformları Projesi”nin Bayburt için uygulanabilirliğinin takip edilmesi

  E1: Projenin uygulandığı diğer illerdeki uygulamaların takip edilmesi

  E2: Projenin uygulanmasında rol alabilecek Bayburt’taki kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması

 

F: TÜBİTAK tarafından illere kurulması teşvik edilen bilim merkezleri projesi kapsamında Bayburt’ta hazırlık çalışmamalarının yapılmasına önayak olunması

  F1: Bayburt Belediyesi’ne konunun öneminin anlatılması

  F2: Bayburt Bilim Merkezi Binası için uygun arsa yerinin tespit ve temin edilmesi ve bir yarışma kapsamında bina projesinin hazırlanmasına dünyadan örnekler göstererek katkıda bulunulması

 

4: Yeni Projeler İçin Finansal Kaynakların Araştırılması

A: Bölgesel, ulusal ve uluslararası proje kaynaklarından yaralanılması

  A1: AB proje kaynaklarının takip edilmesi

  A2: TÜBİTAK proje kaynaklarının takip edilmesi

  A3: Bakanlıkların proje kaynaklarının takip edilmesi

  A4: KUDAKA kaynaklarının takip edilmesi

  A5: SODES kaynaklarının takip edilmesi

 

5: Tanıtım Faaliyetleri

A: BAYPROJE’nin projelerine destekte bulunmuş hemşerilerimizle yakın ilişkilerin sürdürülmesi

  A1: Bilgilendirmek amacıyla faaliyetlerin ayrıca posta ile düzenli gönderilmesi

  A2: Ziyaret edilerek derneğin yayınladığı kitaplardan verilmesi

 

B: BAYPROJE’nin projelerine katkıda bulunma potansiyeline sahip hemşerilerimizin tespiti ve doğrudan diyalog kurulması    

  B1: Önce Posta ile Bayproje’nin faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgi gönderilmesi 

  B2: Dar kapsamlı özel toplantı düzenlenmesi, Bayproje’nin gerçekleştirdiği ve planladığı projelerin anlatılması

 

C: Tanıtım broşürünün hazırlanması ve dağıtılması

  C1: Broşürün tasarım ve baskısının organize edilmesi

  C2: Broşürün dağıtılması

 

6: Faaliyet Yılı Sonunda Değerlendirme Raporunun düzenlenmesi

A: Dağıtılması

B: Eleştirilerin alınması

C: Eleştirilere istinaden sonraki yılın çalışma programının hazırlanmasıÜye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik