Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 3. Ankara Toplantısı (24.11.2012)
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 3. Ankara Toplantısı (24.11.2012)

Bayproje 3. ANKARA Toplantısı

24 Kasım 2012 (Saat: 13.00)

(Bu toplantı, Sayın Ülkü Gökalp Güney’in ev sahipliğinde, Ankara Polisevinde yapılmıştır)

Öne Çıkan Fikir ve Öneriler/ İştirak Edenler

 

 1. Ankara toplantısının gündemi gereği, öncelikle geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. Düzenlenen etkinlikler, eğitim çalışmaları, etkinliklerle ilgili kitap ve raporlar tanıtıldı. Bayburt’la ilgili yapılan ve yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora çalışmaları, bu çalışmaların durumu ve sponsorlarının kimler olduğu izah edildi. Bu çalışmalarda karşılaşılan zorluklar ve Bayproje’nin koordinasyon anlayışı belirtildi. ( A.B. )

 

 1. Bayproje’nin önümüzdeki dönemde öngördüğü çalışma programı, bu program içinde uygulamaya konacak etkinlikler, bu etkinliklerin amaç ve hedefleri detaylı biçimde anlatıldı. Öte yandan uygulanacak etkinliklerin yöntemi, diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon anlayışı, gereken mali kaynakların tedarik yolları ile hemşerilerimizden beklentiler detaylı biçimde izah edildi. Yıllık programın şekillendirilmesinde Bayburt’un öncü sektörleri, göreceli üstünlükleri, acil ihtiyaçlarının dikkate alındığı, programın zenginleştirilmesi için ise, hemşerilerimizin fikri desteğine ihtiyaç olduğu da belirtildi. ( R.Y. )

 

 1. Toplantı gündeminin üçüncü maddesi gereğince, Bayburt’un altyapı sorunlarından önce Bayburt’un sahip olduğu potansiyel dile getirildi. Bayburt’un toplam arazisinin %49unun mera ve yayla olması, Araklı ve Kop tünelleriyle, Karadeniz, Erzurum ve Erzincan’a yaklaşık bir saatlik mesafede 900km2 büyüklüğünde bir ovaya sahip olması, Demirözü, Laleli, Çamur barajları ve 20 ye yakın göleti ile sulanabilir arazi imkânlarının ciddi şekilde artacağı ve iklim özelliklerinin yumuşayacağı, yakın çevresinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı, tarihi, kültürel ve doğal mirasa sahip bir il olma özellikleri ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtildi.

 

Bunların yanında mevcut altyapı sorunları olarak: Ulaşım (Köy yollarının iyileştirilmesi, Demiryolunun Bayburt’tan geçmesi), Haberleşme (Kırsal kesimde mobil telefon ve internet’le haberleşme imkânın çok yetersiz olması, Çağrı merkezi kurulması), Elektrik (OSB ve Kırsal kesime hızlı hizmet), Su (OSB’de su sorunu, Köy içme suları, Bayburt şehir içme suyunun sertliği), Şehircilik (Uygun yapılaşma, tarihi mirasın korunması, Şehircilik kongresi), Eğitim (Bilim Sanat Merkezi, Kız çocuklarının ilkokul sonrası eğitim oranı, Üniversitenin şehrin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun yapılanması), Kamu hizmetleri (Hız ve Kalite), Koordinasyon (Kurum ve kuruluşlar arası) gibi sorunların varlığı ifade edildi. ( A.B. )

 

 1. Bayburt’ta uygulanacak projelerin tutarlı olması gerektiği, neyin yapılabilir, neyin yapılamaz olduğunu bilmemiz gerektiği üstünde duruldu. Bürokraside neler yapmam gerekli anlayışı yerine, neleri yapmaya mecburum anlayışının hâkim olduğu, bunun değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Baksı müzesinin önemine, arıcılık, balıkçılık, tıbbi aromatik bitkiler konusuna ve Bilim Sanat Merkezine önem verilmesi hususlarına dikkat çekildi. ( A.H.Ö. )

 

 1. Bayburt’un Bütçe imkânlarından yeteri kadar yararlanamadığı, kişi başına düşen pay açısından da çevre illerin gerisinde kaldığı, yeni teşvik sisteminde Bayburt’un benzeri illere bakarak 5nci değil 6ncı bölgede olması gerektiği belirtildi. Bayburt’ta yatırım önceliklerinin belirlenmesinin önemi, yatırımcıya hızlı biçimde yardım ve destek olabilmek, sorunların kısa sürede çözümlenmesine katkıda bulunmak için, Kamu, Özel sektör ve Üniversitelerdeki (aktif veya emekli) etkili Bayburtluların tespitiyle, bir “Bayburtlular Bilgi Bankası”nın oluşturulması gereği üstünde duruldu. ( N.K. )

 

 1. Bayburt’ta 60–70’ li yılların geri getirilmesi gerektiği, Bayburt’un en önemli sektörünün hayvancılık olduğu, bu sektörü destekleyecek sanayi kuruluşlarının oluşturulması zorunluluğu vurgulandı. ( S.P. )

 

 1. Bayproje’nin bir yıllık başarılı çalışmalarının takdirle izlendiği ve bu tür çalışmalarda sonuna kadar Bayproje ile beraber olunacağı ifade edildi. ( Ü.G.G. )

 

 1. “Cumhuriyet Dönemi Bayburt Bibliyografyası”nda bazı eksikler olduğu, ancak bu eksikliklere rağmen, önemli ve yararlı bir eser oluşturulduğu belirtildi. ( K.P. )

 

 1. Doğu’da hayvancılığın 60-70 li yıllarda iyi olduğu, daha sonra bir gerileme sürecine girildiği, buna paralel olarak doğuda bazı sanayi tesislerinin de zaman içinde kapandığı vurgulandı. Hayvancılığın ve ona bağlı sanayin yeniden geliştirilmesi gereği üstünde duruldu. “ Şanlı Kop Savunması” adlı kitabın yeteri kadar alaka görmediği, hâlbuki Bayburt’un yakın tarihi açısından çok önemli olan bu kitabın tanıtılması gereğine işaret edildi. ( A.G. )

 

 1. Bayburt’la ilgili “Kent Bilgi Sistemi”nin geliştirilmesi gerektiği, Belediye, Özel İdare, köyler ve yollarla ilgili bilgi bankası oluşturulmasının önemi üzerinde duruldu. ( A.S. )

 

 1. Bayproje’nin geçen yılki toplantıda öngördüğü ve programladığı her şeyin yapılmış olduğu belirtildi, bu nedenle Bayproje yönetiminin kutlanması gerektiği vurgulandı.( A.D. )

 

 1. Bayproje tarafında bastırılan kitap ve raporların beşer nüsha olarak Kültür Bakanlığına gönderilmesinin geniş bir kitleye hitap etmesi ve kalıcılık açısından uygun olacağı ifade edildi.( H.K. )

 

 1. Demiryolu konusunda Bayburt’un güçlü bir lobi oluşturması ve rasyonel tezler ışığında ısrarla savunması gereği önemle belirtildi. ( Y.A. )

 

 1. DLH’de güçlü bir Giresun lobisi olduğu izleniminin doğduğu, buna karşı sağlam argümanlarla ve tüm gücümüzle Bayburt tezini savunmamız gerektiği vurgulandı. ( S.K. )

 

 1. Yeni yıl programının sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi için hemşerilerimizin proje ve etkinliklere mali destek vermesi hususu dile getirildi, öngörülen projeler tetkik edilerek hemşerilerimizin sponsor olmak istedikleri projeleri belirlemeleri önerildi. ( R.Y. )

 

Sonuç olarak; Bayproje 3. Ankara toplantısında geçtiğimiz bir yıl içindeki çalışmaların başarılı ve yararlı olduğu, önümüzdeki yıl programının gerçekleştirilebilmesi ve Bayburt’a kısa vadede önemli katkıların yapılabilmesi için çalışmalara fikri ve moral destek verilmesi, katkıda bulunulmasının zorunlu olduğu hususunda görüş birliğine varıldı.

 

Toplantıya iştirak edenler:

Akın Bayrak, Ali Ağbal, Ali Haydar Öner, Ali Kemal Parıldar, Ali Kemal Temuçin, Alparslan Savacı, Atilla Değirmencioğlu, Atilla Güler, Edip Temuçin, Giray Özgül, Halim Küçük, İsmail Erdemir, M. Hakan Aydoğdu, Muzaffer Temuçin, Nafiz Kayalı, Rıfat Yıldız, Sahir Oltulu, Savaş Küçük, Suat Pamukçu, Suha Değirmencioğlu, Şerafettin Doğru, Ülkü Gökalp Güney, Yahya AkenginÜye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik