Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 4. İstanbul Toplantısı (18.12.2011)
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 4. İstanbul Toplantısı (18.12.2011)

Bayproje 4. İstanbul Toplantısı (18.12.2011)

 

Bayproje 4.İSTANBUL Toplantısı

18.Aralık.2011(Saat:10.30)

(Bu toplantı; Sayın Abdurrahman Polattimur tarafından organize edilmiş ve Bahçelievler/ 12.Cadde Cafe ‘de yapılmıştır.)

 

Öne çıkan Fikir ve Öneriler/ İştirak edenler

 1. Sunulan BAYROJE(Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği) girişiminin çok önemli olduğu, iştirak edilmesi ve destek olunması gereği üstünde duruldu. Ayrıca, mutlaka kamu kurumlarının desteğinin sağlanması gerektiğine de işaret edildi.(O.K)
 2. Bayproje’nin hazırlamış olduğu “Gözlem ve İnceleme Raporu”nun çok iyi hazırlanmış olduğu, Bayproje hareketinin Bayburt’un noksan kalmış bir tarafını tamamladığı ifade edildi. Ancak diğer STK’ larla dialog nasıl sağlanacak? Koordinasyonun sağlanması için neler yapılacak? Soruları dile getirildi.(E.Ö)
 3. Nüfusun %48’inin, genç nüfusun ise %76’sının internet kullandığı, dolayısıyla genç Bayburtlularla bu yoldan temas kurulabileceği, bu açıdan Bayproje web sitesinin yararlı bir teşebbüs olduğu belirtildi. Bayproje’nin sadece Bayburt’un değil, Bayburt dışındaki Bayburtlularında sorunlarıyla ilgilenmesi gerektiği üstünde duruldu. Örnek olarak “balık hali”nde çok sayıda Bayburtlunun balıkçılık yaptığı, bunların ciddi sorunları olduğu, bu tür sorunların da Bayproje faaliyet alanı içinde olması gerektiğine işaret edildi. Trakya’daki eski eserleri Bayburtluların restore ettiği, hatta geçmişte Mostar Köprüsünü bile Bayburtluların yaptığının söylendiği anlatıldı. Bayburt’un komşu illerden ve diğer şehirlerden faklılığının öne çıkarılması gerektiği vurgulandı.(G.Z)
 4. Sunumun ve anlatılanların etkileyici olduğu, ancak Bayburtluların kabulünün nasıl sağlanacağı konusunda endişeler olduğu ifade edildi.(M.Ç)
 5. Sayın Başbakan’ın ikinci milletvekili söyleminden yararlanmamız gerektiği, Esenyurt Belediyesi olarak Bayproje hareketinin yanında olunacağı belirtildi. “Hangi Bayburtlunun, nerede, ne görev yaptığı”nın çıkarılmasının önemi, ayrıca Bayburt Sivil toplum kuruluşları arasındaki kopukluğun giderilmesi gerektiği üstünde duruldu.(A.Y)
 6. Bayburt’ta 3-4 çeşit mermer olduğu, bu konu üstünde durulması gerektiğine işaret edildi. Ayrıca Bayburt’ta ata sporu cirit’in desteklenmesi gerektiği, ekonomik sorunlarının çözümü ve Bayburt cirit sporunun tanıtımı için projeler üretilmesinin önemi üzerinde duruldu.(N.D)
 7. Bayproje anlatımı içinde bahsedilen “Bayburt’u ziyaret” düşüncesinin, halen “Hasret Kervanı” adı altında 14 aile olarak bu yıl gerçekleştirileceği belirtildi, bu girişimin genişletilerek daha geniş kapsamlı hale getirilebileceği ifade edildi.(B.A)
 8. Bayproje girişiminin, bir gönül ve yürek işi olduğu, bu derneğin mevcut Bayburt sivil toplum kuruluşlarının ne alt nede üst kuruluşu olduğu ifade edildi. Bayburt’un İl olma serüveni ya da benzeri konuda bir Doktora tezinin, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından ödüllendirilebileceği belirtildi. Toplam 147 Bayburt Derneği olduğu, bunların 7sinin yurt dışında bulunduğu, yurt dışında yaşayan Bayburtlu sayısının ise Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre 63.830 olduğu anlatıldı. Türkiye’de 16 İlde İl Derneği olduğu, sadece İstanbul’un 23 ilçesinde 127 Bayburt köy derneği bulunduğu, ayrıca Eğitim Kültür Vakıf, Baysiad ve 2 spor kulübü ile çok sayıda STK’ya sahip olduğumuz ama eşgüdüm konusunda sıkıntılardan bahsedildi. Çalışma kültür ve zihniyetini değiştirmemiz gerektiği de vurgulandı.(A.P)
 9. Bayproje’nin asıl hedefinin Bayburtlu gençler olduğu, dolayısı ile herkesin çocuklarını ve çevresindeki Bayburtlu gençleri Bayproje’ye yönlendirmesi gerektiğine işaret edildi. Bayburt’la ilgili yapılacakların ilmi çalışmalarla desteklenmesi gerektiği, bu yüzden de Bayburt konulu Doktora ve Yüksek Lisans tez çalışmalarının önemi üstünde duruldu. Bayproje’nin Kamu kurum ve kuruluşları ile yakın temas içinde olduğu ve mevcut projelerin Kamu kurumları ile eşgüdümlü olarak yürütüldüğü ifade edildi. Üç yıllık stratejik planda öngörülen projelerin hayata geçirilmesi için Bayproje’ye maddi manevi sahip çıkılması gerektiği belirtildi.(R.Y)
 10. Bayburt’ta önemli potansiyeller olduğu, ancak bunların değerlendirilebilmesi için, öncelikle gerçek boyutlarının tespiti,  değerlendirmeye mani olan sebepler ve bunların giderilmesi gerektiği belirtildi. Dağıtılmış olan gezi ve inceleme raporunun bu anlamda bir ön çalışma olarak değerlendirilmesi gerektiği, ancak bu raporun tetkikinden dahi Bayburt’la ilgili olarak yapılabilecek çok şey olduğunun anlaşılabileceği vurgulandı. Her projenin büyük kaynak gerektirdiği gibi yanlış kanaate kapılmamak gerektiği, birçok fikir ve projenin küçük kaynaklarla, hatta maddi kaynağa gerek duyulmadan uygulamaya konabileceği belirtildi. Örnek olarak, Bayburt Kalesi Maketinin İstanbul “MİNİATÜRK” te sergilenmesi fikrinin, bu toplantıdaki Bayburtlu belediye meclisi üyeleri marifetiyle kaynaksız gerçekleştirilebileceği ve bunun beklendiği ifade edildi. Öte yandan, Bayproje çalışmalarının çok yönlü ve eş zamanlı yürütülmesi gerektiği, bazı çalışmaları geriye atma lüksümüzün olmadığı vurgulandı.(A.B)
 11. Sonuç olarak; İstanbuldaki belediyelerin Bayburt’lu Başkan Yardımcılarının, Encümen Üyelerinin ve Meclis Üyelerinin iştirak ettiği bu toplantı, hem iştirak edenler ve hem de BAYPROJE açısından aydınlatıcı ve yararlı bir buluşma oldu.
 12.  

 

Toplantıya İştirak edenler:

 

 Abdullah Yılmaz, Abdurrahman Polattimur, Akın Bayrak, Ali Kazel, Aydın Boğatın,  Bayram Ağdağ, Ekrem Bingöl, ,Ensar Özcan,Feridun Hacıhasanzade, Gökhan Zeybek, Gürsel Balahorlu, İbrahim Akbal,İsmail Hakkı Özhan, Kadir Soytaş, Kemal Yetişen, Kenan Kloken,Mahmut Adıgüzel, Mehmet Adıgüzel, Murat Çelik, Murat Gör,Murat Yerli, Necati Durmuş, Necip Fazıl Kaymak, Osman Kaymak, Rıfat Yıldız, Saadettin Bayrak, Selim Akgün, Şadi Kekeç, Zarif Türk Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik