Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 4. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE Düzeltilmiş 4. Yıl Çalışma Programı

19 Temmuz 2014–18 Temmuz 2015

Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.

   Faaliyet 1: Yılın ilk 6 ayında mevcut üyelerle temas kurularak aidatların düzenli ödenmesini sağlamak.

   Faaliyet 2: Yıl boyunca potansiyel üyelerin tespiti çalışmalarını yapmak.

Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin kurumsal hale getirilmesi ve finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi.

   Faaliyet 1: Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.

Hedef 3: Türkiye genelinde Bayburtlu akademisyenlerle temas edilerek BAYPROJE’ye desteklerinin sağlanması

   Faaliyet 1: Özellikle yakın üniversitelerdeki (Erzurum, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane ve Rize) akademisyen hemşerilerimizle görüşmek ve Bayproje çalışmalarını birlikte yürütmeye davet etmek.

   Faaliyet 2: İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerde yaşayan emekli olmuş akademisyen hemşerilerimizle görüşerek birlikte çalışmaya davet etmek.

Hedef 4: Bayproje web sayfasındaki bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.

   Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kâğıda dökülmesi ve cilt yaptırmak.  

   Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.

Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi

Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin ekonomiye etkilerinin ve sonuçlarının takip edilmesi.

   Faaliyet 1: 2014 yılı sonuna kadar uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgililerle seminer ve basın toplantıları yapmak.

   Faaliyet 2: 2015 yılının 2. 3 ayında başarılı sonuçlar alınmış uygulamaların Bayburt kamuoyuna duyurulması ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak. 

   Faaliyet 3: Yıl boyunca projelerden elde edilmiş başarılı sonuçların sürekliliğinin sağlanması için ilgili ve yetkililerle sürekli temas halinde olmak.

Stratejik Amaç 3: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Ancak Finansman Kaynağı Bulunamamış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi

Hedef 1: Bayburt turizmi ile ilgili projelerin tekrar ele alınması.

   Faaliyet 1: KUDAKA’ya sunmak üzere proje hazırlamak.

   Faaliyet 2: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmak üzere proje hazırlamak.

   Faaliyet 3: AB proje çağrılarından faydalanmak üzere proje hazırlamak.

Hedef 2: Çiftçi Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin kurulmasına yardım edilmesi.

   Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ziraat Odası ve Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü ile gerekli diyaloğu kurmak.  

Stratejik Amaç 4:  Yeni Projelerin Hazırlanması

Hedef 1: Yeni proje konularının araştırılması ve tespit edilmesi.

Hedef 2: Proje hazırlayacak ekibin oluşturulması.

   Faaliyet 1: BEKDER ve BAKSİ Vakfı ile işbirliğine gitmek.

   Faaliyet 2: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile işbirliğine gitmek

Hedef 3: Proje finansman kaynakları olarak KUDAKA, AB ve bakanlık kaynaklarının araştırılması

Stratejik Amaç 5: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmaya Hazır Eserler için Gerekli Finansmanın Araştırılması

Hedef 1: Tamamlanmış olan Bilimsel Araştırma Projeleri’nin 2014 yılı sonuna kadar yayınlanması için kaynak bulunması.

   Faaliyet 1:Bayburt’ta Sebze Üretim Potansiyeli ve Geliştirilmesi” konulu eseri yayınlamak.

   Faaliyet 2:Bayburt Üniversitesi’nin İl Sosyo-Ekonomisindeki Yeri ve Önemi” konulu eseri yayınlamak. 

   Faaliyet 3: “Bayburt’ta Kırsal Kesim Üretiminde Kadının Rolü ve Etkinliğinin Artırılması”  konulu eseri yayınlamak.

Hedef 2: Bayburt İlinin Coğrafyası adlı doktora tezinin yayınlanması için kaynak tedariki çalışmalarının yapılması.

Stratejik Amaç 6: Her Yılın Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Takip Eden Yılın Çalışma Programının Düzenlenmesi 

Hedef 1:  Faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.

Hedef 2: Faaliyet yılı sonunda takip eden yılın çalışma programının hazırlanması.

Stratejik Amaç 7: Yerel STK’larla Eşgüdüm Oluşturulması

Hedef 1: Eşgüdüm Yönergesinin Hazırlanması

Hedef 2: Dede Korkut ve Bayburt Konusunun Geliştirilmesi

   Faaliyet 1: Dede Korkut Arşivinin Oluşturulması

   Faaliyet 2: Örnek Uluslararası DK Şenlik Programının Tasarlanması

   Faaliyet 3: “Dede Korkut ve Bayburt” Konulu Araştırma Projesinin Hazırlatılması

Hedef 3: Bayburt Kalesi’nin Korunmasına Yönelik Projelerin Hazırlanması

Hedef 4: Baksi Müzesi Odaklı Turizm Projelerinin Hazırlanması

Hedef 5: Örnek Köy Projesinin Hazırlanması

Stratejik Amaç 8: Örnek Köy Projesinin Hazırlanması

Hedef 1: Örnek Köy Projesi Stratejik Planının Tasarlanması

   Uygulama 1: İlgili Köylerin Araştırılması ve Belirlenmesi

   Uygulama 2: İlgili Köy/Köyler ile Diyalog Kurulması

   Uygulama 3: Köyde Bilfiil İnceleme Yapılması

Hedef 2: Konuyla İlgili Kamu Kuruluşlarıyla Diyalog Kurulması

   Uygulama 1: Gıda Tarım ve Hayvancılık İM

   Uygulama 2: İl Özel İdaresi

   Uygulama 3: DSİ

   Uygulama 4: Bayburt Üniversitesi (BÜ-Örnek Köy Farkındalık Diyalogları)

   Uygulama 5: KTÜ Mimarlık Fak. ŞBP Bölümü (Köy Yerleşim Planı Hazırl.)

 

Stratejik Plan’ın Hazırlanma Tarihi: 14.08.2014

Stratejik Plan’ın Düzeltilme Tarihi: 26.12.2014

BAYPROJE
YÖNETİM KURULUÜye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik