Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 5. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE 5.  Faaliyet Yılı Çalışma Programı

19 Temmuz 2015–18 Temmuz 2016

Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

   Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.

      Faaliyet 1: Yılın ilk 6 ayında mevcut üyelerle temas kurularak aidatların düzenli ödenmesini sağlamak.

      Faaliyet 2: Yıl boyunca potansiyel üyelerin tespiti çalışmalarını yapmak.

   Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin kurumsal hale getirilmesi ve finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi.

      Faaliyet 1: Ankara ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.

   Hedef 3: Türkiye genelinde Bayburtlu akademisyenler, işadamları, bürokratlar ve emeklilerle temas edilerek BAYPROJE’ye desteklerinin sağlanması.

      Faaliyet 1: Özellikle yakın üniversitelerdeki (Erzurum, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane ve Rize) akademisyen, işadamı, bürokrat, ve emekli hemşerilerimizle görüşmek ve Bayproje çalışmalarını birlikte yürütmeye davet etmek.

      Faaliyet 2: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve diğer şehirlerde yaşayan emekli olmuş akademisyen hemşerilerimizle görüşerek birlikte çalışmaya davet etmek.

   Hedef 4: Bayproje web sayfasındaki bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.

      Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kâğıda dökülmesi ve cilt yaptırmak.  

      Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.

Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi.

   Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin ekonomiye etkilerinin ve sonuçlarının takip edilmesi.

      Faaliyet 1: 2015 yılı sonuna kadar uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgililerle seminer ve basın toplantıları yapmak.

      Faaliyet 2: 2016 yılının 2. 3 ayında başarılı sonuçlar alınmış uygulamaların Bayburt kamuoyuna duyurulması ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

      Faaliyet 3: Yıl boyunca projelerden elde edilmiş başarılı sonuçların sürekliliğinin sağlanması için ilgili ve yetkililerle sürekli temas halinde olmak.

Stratejik Amaç 3: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Ancak Finansman Kaynağı Bulunamamış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi

   Hedef 1: Bayburt Kalesi’nin Değerlendirilmesine Yönelik Projelerin Hazırlanması.

      Faaliyet 1: Bayburt Kalesi konulu kongre düzenlenmek

      Faaliyet 2: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmak üzere proje hazırlamak.

      Faaliyet 3: AB proje çağrılarından faydalanmak üzere proje hazırlamak.

   Hedef 2: Çiftçi Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin Kurulması ve İşlevsel Çalışmasına Yardım Edilmesi.

      Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ziraat Odası ve Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü ile gerekli diyaloğu kurmak. 

   Hedef 3: Bayburt Konulu Önemli Araştırmaların Yayınlanmasına Katkı Yapılması.

      Faaliyet 1: “Bayburt’un Geleneksel Evleri” Konulu yüksek lisans tezini yayınlanmak.  

Stratejik Amaç 4:  Yeni Projelerin Hazırlanması

   Hedef 1: Yeni proje konularının araştırılması ve tespit edilmesi.

   Hedef 2: Proje hazırlayacak ekibin oluşturulması.

      Faaliyet 1: BEKDER,  BAKSİ Vakfı ve diğer sivil toplu kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek.

      Faaliyet 2: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile işbirliğine gitmek.

   Hedef 3: Proje finansman kaynakları olarak KUDAKA, AB ve bakanlıklar kaynaklarının araştırılması.

Stratejik Amaç 5: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmış Olan Eserlerin Yeniden Yayınlanması

   Hedef 1: Bilimsel Araştırma Projelerinin Yeniden Yayınlanması.

      Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.

   Hedef 2: Önceden Yayınladığımız Raporların Yeniden Çoğaltılması.

      Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.                     

Stratejik Amaç 6: Yerel STK’larla Eşgüdüm Oluşturulması         

   Hedef 1: Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi.

      Faaliyet 1: Önceden hazırlatılan Dede Korkut ve Bayburt konulu araştırmanın kitap olarak bastırmak.

   Hedef 2: Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt Dede Korkut Üniversitesi Olarak Değiştirilmesi.         

      Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüyle diyalog kurmak.

      Faaliyet 2: Bayburt Milletvekilleriyle diyalog kurmak ve yasa teklifinin verilmesini sağlamak.                   

   Hedef 3: Bayburt Kalesi’nin Korunmasına Yönelik Projelerin Hazırlanması.

      Faaliyet 1: Bugüne kadar yayınlanmış Bayburt Kalesi konulu makale, kitap Bölümü ve Gazete Haberlerinin Toplanarak Arşivlemek.

      Faaliyet 2: Bayburt Kalesi konulu kongre düzenlemek.                

   Hedef 4: Baksi Müzesi Odaklı Turizm Projelerinin Hazırlanması

Stratejik Amaç 7: Örnek Köy Projesinin Hazırlanması

   Hedef 1: Örnek Köy Projesi Stratejik Planının Tasarlanması

      Faaliyet 1: İlgili köylerin araştırılması ve belirlenmek.

      Faaliyet 2: İlgili köy/köyler ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 3: Köyde bilfiil inceleme yapmak.

   Hedef 2: Konuyla İlgili Kamu Kuruluşlarıyla Diyalog Kurulması

      Faaliyet 1: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle diyalog kurmak.

      Faaliyet 2: İl Özel İdaresi ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 3: DSİ ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 4: Bayburt Üniversitesi-Örnek Köy farkındalık diyalogları kurmak.

      Faaliyet 5: KTÜ Mimarlık Fak. ŞBP Bölümü ile diyalog kurmak.

Stratejik Amaç 8: Her Yılın Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Takip Eden Yılın Çalışma Programının Düzenlenmesi 

   Hedef 1:  Faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.

   Hedef 2: Faaliyet yılı sonunda takip eden yılın çalışma programının hazırlanması.Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik