Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 5. Yıl Çalışma Programı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 5. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE 5.  Faaliyet Yılı Çalışma Programı

19 Temmuz 2015–18 Temmuz 2016

Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:

Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi

   Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.

      Faaliyet 1: Yılın ilk 6 ayında mevcut üyelerle temas kurularak aidatların düzenli ödenmesini sağlamak.

      Faaliyet 2: Yıl boyunca potansiyel üyelerin tespiti çalışmalarını yapmak.

   Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin kurumsal hale getirilmesi ve finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi.

      Faaliyet 1: Ankara ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.

   Hedef 3: Türkiye genelinde Bayburtlu akademisyenler, işadamları, bürokratlar ve emeklilerle temas edilerek BAYPROJE’ye desteklerinin sağlanması.

      Faaliyet 1: Özellikle yakın üniversitelerdeki (Erzurum, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane ve Rize) akademisyen, işadamı, bürokrat, ve emekli hemşerilerimizle görüşmek ve Bayproje çalışmalarını birlikte yürütmeye davet etmek.

      Faaliyet 2: İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve diğer şehirlerde yaşayan emekli olmuş akademisyen hemşerilerimizle görüşerek birlikte çalışmaya davet etmek.

   Hedef 4: Bayproje web sayfasındaki bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.

      Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kâğıda dökülmesi ve cilt yaptırmak.  

      Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.

Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi.

   Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin ekonomiye etkilerinin ve sonuçlarının takip edilmesi.

      Faaliyet 1: 2015 yılı sonuna kadar uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla ilgililerle seminer ve basın toplantıları yapmak.

      Faaliyet 2: 2016 yılının 2. 3 ayında başarılı sonuçlar alınmış uygulamaların Bayburt kamuoyuna duyurulması ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

      Faaliyet 3: Yıl boyunca projelerden elde edilmiş başarılı sonuçların sürekliliğinin sağlanması için ilgili ve yetkililerle sürekli temas halinde olmak.

Stratejik Amaç 3: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Ancak Finansman Kaynağı Bulunamamış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi

   Hedef 1: Bayburt Kalesi’nin Değerlendirilmesine Yönelik Projelerin Hazırlanması.

      Faaliyet 1: Bayburt Kalesi konulu kongre düzenlenmek

      Faaliyet 2: Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunmak üzere proje hazırlamak.

      Faaliyet 3: AB proje çağrılarından faydalanmak üzere proje hazırlamak.

   Hedef 2: Çiftçi Eğitim Koordinasyon Merkezi’nin Kurulması ve İşlevsel Çalışmasına Yardım Edilmesi.

      Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi, Bayburt Ziraat Odası ve Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl müdürlüğü ile gerekli diyaloğu kurmak. 

   Hedef 3: Bayburt Konulu Önemli Araştırmaların Yayınlanmasına Katkı Yapılması.

      Faaliyet 1: “Bayburt’un Geleneksel Evleri” Konulu yüksek lisans tezini yayınlanmak.  

Stratejik Amaç 4:  Yeni Projelerin Hazırlanması

   Hedef 1: Yeni proje konularının araştırılması ve tespit edilmesi.

   Hedef 2: Proje hazırlayacak ekibin oluşturulması.

      Faaliyet 1: BEKDER,  BAKSİ Vakfı ve diğer sivil toplu kuruluşlarıyla işbirliğine gitmek.

      Faaliyet 2: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Ziraat Odası ile işbirliğine gitmek.

   Hedef 3: Proje finansman kaynakları olarak KUDAKA, AB ve bakanlıklar kaynaklarının araştırılması.

Stratejik Amaç 5: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmış Olan Eserlerin Yeniden Yayınlanması

   Hedef 1: Bilimsel Araştırma Projelerinin Yeniden Yayınlanması.

      Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.

   Hedef 2: Önceden Yayınladığımız Raporların Yeniden Çoğaltılması.

      Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.                     

Stratejik Amaç 6: Yerel STK’larla Eşgüdüm Oluşturulması         

   Hedef 1: Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi.

      Faaliyet 1: Önceden hazırlatılan Dede Korkut ve Bayburt konulu araştırmanın kitap olarak bastırmak.

   Hedef 2: Bayburt Üniversitesi’nin Bayburt Dede Korkut Üniversitesi Olarak Değiştirilmesi.         

      Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüyle diyalog kurmak.

      Faaliyet 2: Bayburt Milletvekilleriyle diyalog kurmak ve yasa teklifinin verilmesini sağlamak.                   

   Hedef 3: Bayburt Kalesi’nin Korunmasına Yönelik Projelerin Hazırlanması.

      Faaliyet 1: Bugüne kadar yayınlanmış Bayburt Kalesi konulu makale, kitap Bölümü ve Gazete Haberlerinin Toplanarak Arşivlemek.

      Faaliyet 2: Bayburt Kalesi konulu kongre düzenlemek.                

   Hedef 4: Baksi Müzesi Odaklı Turizm Projelerinin Hazırlanması

Stratejik Amaç 7: Örnek Köy Projesinin Hazırlanması

   Hedef 1: Örnek Köy Projesi Stratejik Planının Tasarlanması

      Faaliyet 1: İlgili köylerin araştırılması ve belirlenmek.

      Faaliyet 2: İlgili köy/köyler ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 3: Köyde bilfiil inceleme yapmak.

   Hedef 2: Konuyla İlgili Kamu Kuruluşlarıyla Diyalog Kurulması

      Faaliyet 1: Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle diyalog kurmak.

      Faaliyet 2: İl Özel İdaresi ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 3: DSİ ile diyalog kurmak.

      Faaliyet 4: Bayburt Üniversitesi-Örnek Köy farkındalık diyalogları kurmak.

      Faaliyet 5: KTÜ Mimarlık Fak. ŞBP Bölümü ile diyalog kurmak.

Stratejik Amaç 8: Her Yılın Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Takip Eden Yılın Çalışma Programının Düzenlenmesi 

   Hedef 1:  Faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.

   Hedef 2: Faaliyet yılı sonunda takip eden yılın çalışma programının hazırlanması.Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik