Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 6. Yıl Çalışma Programı
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 6. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE 6.  Faaliyet Yılı Çalışma Programı
19 Temmuz 2016–18 Temmuz 2017
Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:
Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
            Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.
Faaliyet 1: Yılın ilk 6 ayında mevcut üyelerle temas kurularak aidatların düzenli ödenmesini sağlamak.
Faaliyet 2: Yıl boyunca potansiyel üyelerin tespiti çalışmalarını yapmak.
            Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin kurumsal hale getirilmesi ve finansmanının 6 ay öncesinden tedarik edilmesi.
Faaliyet 1: Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.
            Hedef 3: Bayproje web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.
Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kâğıda dökmek ve ciltlemek.  
Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.
Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi
            Hedef 1: Kış Sebzeleri Projesinin Uygulamalarının Takibi
Faaliyet 1: Kitre Köyü üretim ve pazarlamalarını takip etmek.
          Hedef 2: Öykü Yarışmalarında Başarılı Olmuş Öğrencilerle Diyalog Kurulması
                       
                       Faaliyet 1: İlgili okul müdürlüklerinden öğrencilerin hangi üniversitelerde okudukları hakkında bilgi edinmek ve adreslerine Bayproje’nin Yayınlarından göndermek.   
 
            Hedef 3: “Bayburt Şehircilik Kongresi Projesi” ve “Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi Projesi” Yansımalarının Takip edilmesi
 
                       Faaliyet 1: Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi Sonuçları İstikametinde Kale ile ilgili Yol Haritası (Koruma Amaçlı İmar Planı ve diğer) hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 
                       Faaliyet 2: Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği ile iletişim kurmak ve Bayburt’un Tarihi Kentler Birliği’ne üye olması için Bayburt Belediyesi’ne öneride bulunmak
 
Stratejik Amaç 4: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmış Olan Eserlerin Gerekli Olması HalindeYeniden Yayınlanması
            Hedef 1: Bilimsel Araştırma Projelerinin Yeniden Yayınlanması.
Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.
            Hedef 2: Önceden Yayınladığımız Raporların Yeniden Çoğaltılması.
                        Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.                     
 
Stratejik Amaç 5: Yerel STK’larla Oluşturulan Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi
         
           Hedef 1: Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi.
                         Faaliyet 1: Toplantılarda Bayburt ile ilgili yeni proje konularını tartışmak ve kararlaştırmak.
             
Stratejik Amaç 6: Örnek Köy Projesinin Takip Edilmesi
         Hedef 1: Çerçi Köyündeki Çalışmaların Yakından İzlenmesi ve Desteklenmesi        
 
Stratejik Amaç 7: Her Yılın Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Takip Eden Yılın Çalışma Programının Düzenlenmesi 
            Hedef 1:  Faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.
            Hedef 2: Faaliyet yılı sonunda takip eden yılın çalışma programının hazırlanması.
Stratejik Amaç 8:  Üçüncü 3 Yıllık Stratejik Planın Hazırlanması
 
BAYPROJE
YÖNETİM KURULU
18 Temmuz 2016
   
     
 


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik