Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 6. Yıl Çalışma Programı

BAYPROJE 6.  Faaliyet Yılı Çalışma Programı
19 Temmuz 2016–18 Temmuz 2017
Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Faaliyetleri:
Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
            Hedef 1: Aidat gelirlerine süreklilik kazandırılması.
Faaliyet 1: Yılın ilk 6 ayında mevcut üyelerle temas kurularak aidatların düzenli ödenmesini sağlamak.
Faaliyet 2: Yıl boyunca potansiyel üyelerin tespiti çalışmalarını yapmak.
            Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması Projesi”nin kurumsal hale getirilmesi ve finansmanının 6 ay öncesinden tedarik edilmesi.
Faaliyet 1: Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.
            Hedef 3: Bayproje web sayfasının yeniden düzenlenmesi ve bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması.
Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik olarak kâğıda dökmek ve ciltlemek.  
Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.
Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Sonuçlarının Takip edilmesi
            Hedef 1: Kış Sebzeleri Projesinin Uygulamalarının Takibi
Faaliyet 1: Kitre Köyü üretim ve pazarlamalarını takip etmek.
          Hedef 2: Öykü Yarışmalarında Başarılı Olmuş Öğrencilerle Diyalog Kurulması
                       
                       Faaliyet 1: İlgili okul müdürlüklerinden öğrencilerin hangi üniversitelerde okudukları hakkında bilgi edinmek ve adreslerine Bayproje’nin Yayınlarından göndermek.   
 
            Hedef 3: “Bayburt Şehircilik Kongresi Projesi” ve “Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi Projesi” Yansımalarının Takip edilmesi
 
                       Faaliyet 1: Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi Sonuçları İstikametinde Kale ile ilgili Yol Haritası (Koruma Amaçlı İmar Planı ve diğer) hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.
 
                       Faaliyet 2: Çekül Vakfı ve Tarihi Kentler Birliği ile iletişim kurmak ve Bayburt’un Tarihi Kentler Birliği’ne üye olması için Bayburt Belediyesi’ne öneride bulunmak
 
Stratejik Amaç 4: Önceki Proje Sonuçları Olarak Yayınlanmış Olan Eserlerin Gerekli Olması HalindeYeniden Yayınlanması
            Hedef 1: Bilimsel Araştırma Projelerinin Yeniden Yayınlanması.
Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.
            Hedef 2: Önceden Yayınladığımız Raporların Yeniden Çoğaltılması.
                        Faaliyet 1: Gerekli kaynakları bulmak.                     
 
Stratejik Amaç 5: Yerel STK’larla Oluşturulan Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi
         
           Hedef 1: Eşgüdüm Toplantılarının Devam Ettirilmesi.
                         Faaliyet 1: Toplantılarda Bayburt ile ilgili yeni proje konularını tartışmak ve kararlaştırmak.
             
Stratejik Amaç 6: Örnek Köy Projesinin Takip Edilmesi
         Hedef 1: Çerçi Köyündeki Çalışmaların Yakından İzlenmesi ve Desteklenmesi        
 
Stratejik Amaç 7: Her Yılın Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması ve Takip Eden Yılın Çalışma Programının Düzenlenmesi 
            Hedef 1:  Faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.
            Hedef 2: Faaliyet yılı sonunda takip eden yılın çalışma programının hazırlanması.
Stratejik Amaç 8:  Üçüncü 3 Yıllık Stratejik Planın Hazırlanması
 
BAYPROJE
YÖNETİM KURULU
18 Temmuz 2016
   
     
 


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik