Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Bayproje 7. İstanbul Toplantısı (10.03.2013)
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 7. İstanbul Toplantısı (10.03.2013)

Bayproje 7. İSTANBUL Toplantısı

10 Mart 2013 (Saat:14.00)

(Bu toplantı, Sayın Lütfü Silo’nun ev sahipliğinde,
Kartal'da, “Anadolu Yakası Bayburtlular Kültür ve Yardım Derneği”nde üyelerin iştirakiyle yapılmıştır.)

 

Öne Çıkan Fikirler ve Öneriler/İştirak Edenler

 1. Daha önceki toplantılarımızda da yapıldığı gibi, önce Bayproje olarak geçen dönem gerçekleştirilen etkinlikler, devam eden doktora ve yüksek lisans tez çalışmaları konusunda bilgi verildi. Bu etkinliklere hangi hemşerilerimizin maddi destek verdiği açıklandı. Etkinlikler kapsamında bastırılan kitaplar ve yazılan raporlar anlatıldı. Etkinliklerin amaç ve hedefleri, yazılan raporların Bayburt’la ilgili tespitleri ve önerileri aktarıldı.(A.B.)
 2. Önümüzdeki dönem için planlanan etkinlikler ve çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Devam etmekte olan “Orta Öğretim Öğrencileri Öykü Yazma Yarışması”, 18 Mayıs 2013 tarihinde Bayburt’ta yapılacak olan “Bayburt Şehircilik Kongresi”, Bayburt turizmini geliştirme amaçlı “Uygulamaya Dayalı Turizm Eğitimi” projesi, “Bayburt’un Kırsal Kesim Üretiminde Kadının Yeri ve Etkinliğinin Artırılması” ile “Üniversitenin Bayburt’un Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatına Beklenen Etkileri ve Gelişme Stratejisi” konulu araştırmalar anlatıldı. Bu etkinliklerin kimler tarafından finanse edildiği belirtildi.(R.Y.)
 3. Bayburt’un temel ekonomik gücü olarak görülen hayvancılık konusunda ciddi eksiklikler olduğu, özellikle kamu yöneticilerinin bu konuya duyarlı olması gerektiği belirtildi. İl Tarım Müdürlüğü personelinin nicelik, nitelik ve duyarlılık açısından hayvancılığa destek verecek şekilde yapılandırılması gerektiği anlatıldı. Hayvan sağlığı, beslenmesi konularında hayvancılara destek yanında, alım, satım, kayıt işlemlerinde gereken süratin sağlanması hususunda çözüm üretilmesi gerektiği, geçmişte yaşanmış kötü örneklerle dile getirildi. Köklü bir zihniyet değişikliği gerektiği belirtildi.(K.C.)
 4. Bayburt taşı ile ilgili çalışmalar ve uygulamaya konan projeler devam ederken, üretilen taşın karayolu, demiryolu ve denizyolu marifetiyle nakledilecek olması dolayısı ile Karadeniz’e demiryolu bağlantısının ve Araklı tünelinin önemi vurgulandı.(F.O.)
 5. Bayburt’ta meyveciliğe önem verilmesi gerektiği, uygun toprak yapısı, uygun yöre ve uygun ürün seçimi ile başarılı sonuçlar alınabileceği, bu konuda köylünün bilinçlendirilmesi ve yatırımcıya azami ölçüde yardımcı olunması gerektiği belirtildi. Elma, Vişne, Ceviz gibi meyvelerin yetiştirilebileceği ve pazarlamada da sorun yaşanmayacağı, alım garantisi ile üretim yaptırılabileceği ifade edildi.(F.F.)
 6. Bayproje türü çalışmaların genellikle kısa ömürlü olduğu, yönetenlerin ve yapılanmanın önemi üzerinde duruldu. Bayburt taşının Bayburt’ta kullanılmadığı, Bayburt’ta yanlış yapılaşmanın yeşili yok ettiği belirtildi.(Ü.K.)
 7. Bayburt’ta TOKİ yapılaşmasının hatalı olduğu, eski Bayburt evlerinin restorasyonu suretiyle şehre tarihi kimliğinin verilmesi gereği üzerinde duruldu.(V.İ.)
 8. Bayproje’nin başarılı çalışmalarının tebrike şayan olduğu ve maddi manevi desteklenmesinin önemi vurgulandı. Bu sebeple derneğe üye olunması için üyelik formu gönderilmesi istendi. Ayrıca faaliyetlerin yakından izlenmesi ve projelere maddi destek verilmesi gerektiği belirtildi.(N.B.)
 9. Bayproje’nin çalışmalarında ısrarlı olması, lüzumsuz dedikodulara kulak asılmaması gerektiği, Bayburt’a bir şeyler katacak bu çalışmaların tüm Bayburtlular tarafından destekleneceği ifade edildi.(S.M.)
 10. Elmalı köyündeki deneyim dile getirilerek, meyve üretiminde, toprak analizi, sulu arazi ve eğitim gereği üstünde duruldu.(E.A.)
 11. Bayburt’un merkezinde de kırsal kesiminde de yapılacak çok şey olduğu, bu noktadan hareketle Bayproje’nin çalışmalarının takdirle karşılandığı ve desteklendiği belirtildi.(H.A.)
 12. Tarım ve hayvancılıkla ilgili konulara cevaben; Bayburt’ta tarım ve hayvancılık konusunda, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü” ve “Bayburt Üniversitesi” ile yakın temas içinde olunduğu, Üniversite bünyesinde çiftçilerimize yönelik bir “Sürekli Eğitim Koordinasyon Merkezi” kurulması hususunda görüş birliği sağlandığı belirtildi. Yine Meslek Yüksek Okulunda “Hayvan Sağlığı ve Beslenmesi” ile “Bitkisel Üretim” bölümlerinin açılması hususunda çalışmaların devam ettiği vurgulandı. Bayburt’taki şehircilik faaliyeti ile ilgili eleştiriler için ise, 18 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenecek olan ”Bayburt Şehircilik Kongresi” nde bu konuların detaylı şekilde görüşüleceği, dolayısıyla ilgili tüm hemşerilerimizin bu kongreye gelmeleri istendi.(A.B.)
 13. Hemşerilerimizin Bayburt’a münferiden veya birlikte yatırım yapmaları gerektiği vurgulandı. Her ne kadar Bayburt’a yatırım yapmanın ve bu yatırımı yönetmenin güçlükleri varsa da, bulunacak cazip yatırım alanları olduğu, bu konuda Bayproje’nin de bu tür teşebbüslerin destekçisi olacağı belirtildi. Öte yandan yeni araştırma projeleri ile ilgili konu başlıkları hakkında ön bilgi verildi, bu tür araştırmalar ve etkinlikler için sponsor desteğine ihtiyaç olduğu ifade edildi. Konular netleştikçe sponsorlara bilgi verilerek mutabakatları alınacağı da vurgulandı.(R.Y.)
 14. Bilindiği gibi; Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardım Derneği daha önce “Üniversite’nin Bayburt’un Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Hayatına Etkileri ve Gelişme Stratejisi” konulu araştırmaya sponsor olmuştu. Bu çalışma başlatılmış bulunmaktadır. Bu toplantıda da konuları daha sonra belirlenmek üzere, hemşerilerimiz Baysüt firması, Ünsal Kıraç, Fatih Okumuş, Lütfü Silo ve arkadaşları dört ayrı araştırma veya etkinliğe sponsor olmayı kabul etmiş bulunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
 15. Son olarak, Bayburtluların gerek kişisel, gerekse kurumsal olarak, gönül birliği, güç birliği içinde olmaları, Bayburt’un sorunlarının çözümü hususunda bir araya gelmeleri, fikir ve çözüm üretmelerinin önemi vurgulandı. Özellikle Bayburt dışındaki Bayburtluların ve bu hemşerilerimizin oluşturduğu tüm sivil toplum kuruluşlarının diyalog içinde olmaları ve Bayburt davası yanında küçük sayılacak anlaşmazlıkları bir kenara bırakarak bir araya gelmeleri ve güç birliği oluşturmalarının çok önemli olduğu ifade edildi.(S.Y.) (F.F) (Ü.K.)

Toplantıya İştirak Edenler:

Zakir Akçay, Akın Bayrak, Aslan Çakır, Erdal Yazoğlu, Ergun Akbaş, Fatih Okumuş, Fuat Fettahoğlu, Hanefi Ağın, Hüseyin Karadeniz, Kemal Coşkun, Kenan Kalkan, Lütfü Silo, Münir Bostancıoğlu, Nazir Türk, Nihat Bozkurt, Onur Türker, Osman Okumuş, Rıfat Yıldız, Selahattin Ağın, Selahattin Yaz, Selçuk Oltulu, Suat Müftüoğlu, Şakir Akçay, Temel Yaz, Ünsal Kıraç, Vural İşaşır, Yılmaz Kırali.Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik