Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Bayproje 7. Yıl Çalışma Programı


Yedinci Yıl Çalışma Programı
19 Temmuz 2017–18Temmuz 2018

 
Stratejik Amaçlar, Hedefler ve Faaliyetler:
Stratejik Amaç 1: Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi
    Hedef 1: Aidat ve bağış gelirlerine süreklilik kazandırılması:
    
Faaliyet 1: İlgili üye ve hemşerilerle görüşmeler yapmak.
    Faaliyet 2: Potansiyel destekçilerle düzenli iletişim kurmak.
    Hedef 2: Süreklilik kazanmış “Öykü Yarışması ve Matematik Atölyesi Projelerinin” finansmanının bir dönem (6 ay) öncesinden tedarik edilmesi:
    
Faaliyet 1: Bayburt, Ankara, İzmir ve İstanbul’da gerekli girişimlerde bulunmak.
    Hedef 3: Üniversitelerdeki Bayburt’a hizmet aşkına ve potansiyeline sahip akademisyenlerle,emekli memur/bürokrat ve iş adamı hemşerilerimizle, iletişim kurulması:
    Faaliyet 1: Atatürk ve Bayburt Üniversitelerindeki hemşerilerimizle görüşmek ve BAYPROJE çalışmalarını birlikte yürütmeye davet etmek.
    Faaliyet 2:Bayburt, Erzurum, Trabzon, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayan ve emekli olmuş;memur, işadamı ve akademisyen hemşerilerimizle görüşerek birlikte çalışmaya davet etmek.

    Hedef 4: BAYPROJE web sayfasının kapsam ve işlevselliğinin geliştirilmesi:
    Faaliyet 1: Uygun uzman araştırmak.
    Faaliyet 1: Teknik ve pratik açıdan şartları uygun olan ve gönüllü olarak web sayfası editörlüğünü yürütecek bir BAYPROJE üyesi bulmak.
    Hedef 5: BAYPROJE web sayfasındaki bilgilerin yazılı hafıza oluşturulması amacıyla saklanması:
    Faaliyet 1: 28 Ekim 2011 tarihinden sonra web sayfasına girmiş bilgilerin kronolojik ve sistematik şekildekâğıda dökmek ve ciltlemek.     Faaliyet 2: Cilt yapılmış dokümandan iki nüsha dernek arşivi ve kütüphanesi için; dernek yönetim ve denetleme kurulu üyeleri için;
    Bayburt Üniversitesi Kütüphanesi, Bayburt İl Halk Kütüphanesi için birer nüsha çoğaltmak ve dağıtmak.

Stratejik Amaç 2: Önceki Yıllarda Gerçekleştirilmiş Projelerin Uygulama Sonuçlarının Takip edilmesi
    Hedef 1: Yayına dönüştürülmüş kitap ve rapor gibi faaliyetlerin; kurumlara yapılan yazılı somut önerilerin sonuçlarının takip edilmesi:
    
Faaliyet 1: Bayburt Üniversitesi’nde kurulması önerilen Bayburt Hafıza Merkezikonusunda yapılan çalışmaları takip etmek.
    Faaliyet 2: Başarılı sonuçlar alınmışKış Sebzeleri Üretimiaraştırma projesinin uygulama sonuçlarını takip etmek.
    Faaliyet 3: Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi’nde yapılan öneriler doğrultusunda Bayburt Belediyesi’nin Tarihi Kentler Birliği’ne üye olması için,ilgili başvuru çalışmalarının yapılıp yapılmadığını takip etmek.
    Faaliyet 4: Deneme ve uygulamaların yapılması için, ilgili ve yetkililerle irtibata geçmek.

Stratejik Amaç 3: Kurumsallaşmış Etkinliklerin Sürdürülmesi
    Hedef 1: Liselerarası Ödüllü Öykü Yarışmasının devam ettirilmesi:
   
Faaliyet 1: Gerekli yönergeyi hazırlamak ve paydaşımız Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndermek.
    Hedef 2: Bayburt STK’ları arasındaki eşgüdüm toplantılarının sürdürülmesi:
   
Faaliyet 1: Eşgüdüm toplantılarının düzenli yapılması hususunda gerekli yazışmaları yapmak.
    Faaliyet 2:Birlikte etkinliklerin yapılması için öneriler geliştirmek.
    Faaliyet 3: Bayburt Doğal Taş Pazarlama ve Eğitim Destek Merkez için yapılan fikri destek ve öneri geliştirmeyi sürdürmek. 
    Hedef 3:Matematik Atölyesi Projesi’nin sürdürülmesi için Bayburt MEM ile işbirliğinin devamlılığının sağlanması.

Stratejik Amaç 4: Önceki Yıllarda Hazırlanmış Projelerin ve Diğer Önerilerin Değerlendirilmesi

    Hedef 1: Bayburt turizminin geliştirilmesi ile ilgili projelerin tekrar gündemegetirilmesi:
    
Faaliyet 1: 2017 yılı Bayburt’ta “Turizm Çalıştayı”da yaptığımız “Turizm Koordinasyon Kurulu”nun kurulmasıönerimizin ele alınması yönünde teşebbüste bulunmak.
    Faaliyet 2: TÜBİTAK ve AB proje imkânlarından yararlanmak üzere araştırma yapmak.
    Hedef 2: Ortaokul matematik öğretmenleri için 2017’de hazırladığımız projenin yeniden değerlendirmesi:
    Faaliyet 1:Eğitimcilerin eğitimine yönelik Kudaka’ya sunmak üzere hazırladığımız “Bayburt ve Gelecek İçin Matematik” konulu projeyi yeniden sunmak. 
    Faaliyet 2:Başka kaynakları araştırmak.
    Faaliyet 3: 2018 yılı yaz sezonunda ortaokul matematik öğretmenleri için matematik atölyesi programı geliştirmak. 

Stratejik Amaç5: Yeni Projelerin Hazırlanması
    Hedef 1: Bir kongre düzenlenmesihususunda konu ve paydaş tespitinin araştırılması:
    Faaliyet 1: Konuyu STK’lareşgüdüm toplantısında görüşmek üzere gündeme getirmek.

Stratejik Amaç 6: Uygulanacak Projelerin Sonuçlarının Yayınlanma için Gerekli Editör ve Finansman İhtiyacınınSağlanması
    Hedef 1: Ödüllü Öykü Yarışması’nın sonuçlarının yayınlanması.
    Hedef 2: Gerektiğinde uygulamaya konulan Bilimsel Araştırma Projelerinin Çoğaltılması.

Stratejik Amaç 7: Her Yılın Başında Çalışma Programının ve Sonunda Faaliyet Raporunun Hazırlanması  
    Hedef 1: Her faaliyet yılı başında çalışma programının hazırlanması.
    Hedef 2: Her faaliyet yılı sonunda faaliyet raporunun hazırlanması.

Temmuz 2017
BAYPROJE YÖNETİM KURULU
        


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik