Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm BAYPROJE‘ye Çağrı.
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

BAYPROJE‘ye Çağrı.

BAYPROJE’YE ÇAĞRI

Bayburt’un nüfusu 2000’de 97 136 iken, 2010 yılında 74 412’ye düşmüştür. Bu kötü gelişmenin başat belirleyicisinin Bayburt’un yetersiz ekonomisi olduğuna çok az itiraz eden olur. Göç sonucunda değerlerimiz erozyona uğruyor, geçmişimiz ve dolayısıyla benliğimiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kötü gelişme uzun dönemde bu toprakların bizlerle olan ve zayıflayan bağını sıfırlayabilir. 

Daha verimli ve rekabet ortamına açılarak üretmeyi öğrenmedikçe ve böylece bölgesel dengesizliğin tehlikeli sınırlarından uzaklaşmadıkça bu tehlike, Bayburt için de var olacaktır. Söz konusu bölgesel dengesizliğin azalmasına katkıda bulunabilmek için yola çıktık. İstiklal şairimiz Mehmet Akif’in: “Sahipsiz kalan milletin batması haktır, sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.” dizeleri, BAYPROJE hareketimizin başlatılmasında şiarımız olmuştur.

Münferit seviyede Bayburt’a yaptığımız hizmetleri, daha verimli, sürekli ve gelecek nesillerimizi de katacak şekilde, hepimizin içinde alev-ateş yanan Bayburt sevdasını, Bayburt hizmetine dönüştürerek ebedileştirmek gayesiyle yola çıkmış bulunuyoruz. Bu yol uzun soluklu bir maraton niteliğindedir. Sağlam ve emin adımlarla; birlikte akılla; Türkiye’deki ve Dünya’daki özellikle teknolojik gelişmeleri takip ederek Bayburt için sağlam bir sinerji oluşturmak istiyoruz.

Bayburt’un doğal ve kültürel kaynaklarını ve varlıklarını çok önemsiyoruz. Onları doğru öğrenerek, daha iyi anlayarak korumak ve onları varlığımızın ilham kaynakları olarak değerlendirerek, geliştirmeyi önemli görevlerimiz arasında sayıyoruz. Bu konulardaki çalışmalarımızı duyarlı gençlerle birlikte projelendirerek, sürekliliği sağlamak temel ilkelerimizden biri olacaktır.

Bugünün Bayburt’unu daha doğru anlamak ve geleceğin Bayburt’unu sağlam temeller üzerine inşa etmek; eğitim ve araştırma çalışmalarımızı planlayarak, programlayarak ve projelendirerek uygulamaya dökmek istiyoruz. Çalışma grupları çerçevesinde, bilgi paylaşma ve proje üretme yeteneklerimizi Bayburt için değerlendirmenin, Bayburt’a fayda sağlayacağına inanıyoruz.

Bayburt’un tarihi dinamiklerini araştırıp tespit etmek istiyoruz: Bu bağlamda, Bayburt Belediyesi’nin ve Valiliğinin; yaptıklarının ve yapamadıklarının yazılmasını istiyoruz. Bunların, anlamlı deneyimler olarak, bugünkü ve gelecek nesillerin istifadesine sunulmasının zaruretine inanıyoruz. Benzer şekilde Ankara, İstanbul ve İzmir derneklerinin tarihlerinin yazılmasının faydasına da inanıyoruz.

Özellikle “icatçı/yaratıcı” ve “bir fikri olan” gençlerimizin önünü açmayı ve ayrıca onları teşvik etmeyi en birinci görev kabul ediyoruz. 

Bütün bunlarla; karınca kararınca Bayburt’un makûs talihinin yenilmesine katkı sağlamak arzusundayız. Bayburt’u bir hobi alanımız olarak düşünmek; ayrıntılı araştırmak, incelemek; Bayburt’un problemleri ile hemhal olmak ve dolayısıyla Bayburt’a beslediğimiz muhabbeti korumak ve geliştirmek için, partiler üstü bir biçimde organize olmaya karar verdik. Benzer duyguları besleyen ve şartları uygun olan hemşerilerimizi bu kervanda yol arkadaşı olmaya davet ediyoruz.


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik