Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Çalışma Grupları Yönergesi
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Çalışma Grupları Yönergesi

BAYPROJE
Çalışma Grupları Yönergesi

Amaç

Bu yönergenin hazırlanmasının amacı, BAYPROJE Çalışma Gruplarının verimliliğini yükseltmektir.

Kapsam

Bu yönergede, BAYPROJE’nin amaçlarına uygun olarak faaliyette bulunacak olan, Çalışma Gruplarının oluşumu ve işleyişi hakkındaki açıklamalar yer almaktadır.

Yasal Dayanak

Bu yönerge, BAYPROJE tüzüğünün2.  Madde’sinedayanarak hazırlanmıştır. 

Çalışma Gruplarının Oluşumu

1. Çalışma Grupları, BAYPROJE’nin amacına ve faaliyet alanlarına uygun olarak üye önerileriyle oluşturulur. BAYPROJE üyeleri; ilgi, bilgi ve deneyimlerine göre istedikleri çalışma grubunda görev alabilir.  

2. Her çalışma grubu,  duyuru üzerine kendi isteği ile katılan ve/veya Yönetim Kurulu tarafından davet edilen en az 3 üyeden oluşur.

3. Çalışma grubu başkanı, çalışma grubu üyeleri tarafından seçilir.

4. Her çalışma grubu başkanının ve/veya üyelerinin Dernek üyesi olmaları gerekir, ancak çalışma grupları çalışmalarında üye olmayanlardan da entelektüel destek alabilirler.

5. Her çalışma grububaşkanı,grup çalışmaları hakkında dernek yönetim kurulunu düzenli olarake-posta ile bilgilendirir.

6. Çalışma grupları, etkinliklerin sürekliliklerine göre yürütme kurulları oluşturabilirler.  Yürütme kurullarının süreleri etkinliklerin süreleri ile sınırlıdır.
 

Çalışma Grubunun İşleyişi
 

1. Her çalışma grubu, birer yıllık dönemler bazında çalışmalarını yürütür.

2. Her çalışma grubu,  çalışma dönemleri sonunda,  biten döneme ait çalışma raporu ile gelen döneme ait çalışma planından oluşan bir rapor sunar.

3.Planlanan etkinliklerin parasal, hukuki vb. gereksinimleri BAYPROJE Yönetim Kurulu’nun onayını gerektirir.

4. Çalışma gruplarının dönemlik raporları, Derneğin internet sayfalarında yayınlanır.

5. Dönem Çalışma Raporu en az şu başlıkları içermelidir:

Biten dönem için;

• Yapılan işler,
• Planlanmış ancak yapılamamış/aksamış işlere ilişkin gerekçeler ve/veya yorumlar.

Gelen dönem için;

• Planlanan işler,
• İş takvimi.
  Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik