Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Matematik Atölyesi Projesi İşbirliği Protokolü.
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Matematik Atölyesi Projesi İşbirliği Protokolü.

BAYBURT BİLGİ PAYLAŞIM VE PROJE ÜRETİM DERNEĞİ İLE BAYBURT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ’NÜNMATEMATİK ATÖLYESİ KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
 
Madde1:TARAFLAR
1.1 BAYBURT BİLGİ PAYLAŞIM VE PROJE ÜRETİM DERNEĞİ: Mevlana Bulvarı No: 16/A Bayburt, adresinde bulunan ve bundan böyle BAYPROJE olarak anılacaktır.
1.2BAYBURT MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: Tuzcuzade Mahallesi, Cumhuriyet Cad. Bayburt, adresinde bulunan, bundan böyle “MEM” olarak adlandırılacaktır.
Madde 2:PROTOKOLÜN KONUSU
BAYPROJE İLE MEM işbirliği kapsamında gerçekleştirilecek olan MATEMATİK ATÖLYESİ PROJESİ’nin kuruluş, işleyiş ve tarafların karşılıklıyükümlülüğünü kapsamaktadır.
Madde 3: İŞBİRLİĞİNİN DAYANAĞI
Bu işbirliği protokolü kapsamında BAYPROJE tarafından yürütülecek atölye çalışmaları ve TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitim Raporu (ISBN: 978-975-11-3989-4, Haziran 2016) dur.
Madde 4:PROTOKOLÜN KAPSAMI
Başlangıçta Bayburt’un il merkezi ve ilçelerindeki tüm ortaokul 6. ve 7. sınıflardan seçilecek (daha sonraki yıllarda diğer sınıflara da yaygınlaştırılabilir) öğrencilere Matematik Atölyesi marifetiyle yapılacak çalışmaların bütünüdür.
Madde 5:MEM’in YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1Matematik Öğretmenlerine Duyuru: BAYPROJE tarafından bütün ortaokulların matematik öğretmenlerine Matematik Atölyesi’nin amacı, kapsam ve uygulama esasları hakkında bilgilendirme yazısınıulaştırmak.
5.2 Çalışmalara Katılacak Aday Öğrencilerin Belirlenmesi: Her okulun matematik öğretmenleri tarafından, 6. ve 7. sınıflardan matematikte en başarılı iki aday öğrencinin önerilmesini sağlamak.
5.3 Derslik ve Gözetmen Tahsisi: BAYPROJE danışma kurulunun yapacağı değerlendirme için, yeterli derslik tahsis etmek ve gözetmen görevlendirmek.
5.4 Teknik Destek: Gerektiğinde matematik atölyesinin teçhizat ve malzeme ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak.
5.5 MEM Koordinatörü: İl Milli Eğitim Müdür yardımcılarından birini BAYPROJE ile koordinasyonu sağlamak üzere görevlendirmek.
Madde 6: BAYPROJE’nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6.1Matematik atölyesi yönergesini hazırlamak.
6.2 Matematik Atölyesi içingerekli olan fiziki mekânı tahsis etmek.
6.3 Atölye çalışmalarının yürütüleceği dernek binasını bu çalışmalara uygun biçimde donatmak.
6.4Matematik öğretiminde uzman ve BAYPROJE’ye gönüllü olarak destek veren eğitimcilerden Matematik Atölyesi Danışma Kurulu’nu oluşturmak.
6.5 Atölye çalışmaları sekretaryasını yürütmek.         
6.6Bayburt’taki bütün ortaokulların matematik öğretmenlerine MEM aracılığıyla gönderilecek olan, Matematik Atölyesi’nin amacı, kapsam ve uygulama esasları hakkındaki bilgilendirme yazısını hazırlamak.
6.7İl çapında gönüllülük esasına göre belirlenecek, 15-20 matematik öğretmenine; atölye çalışmalarının amacı,  kapsamı ve yöntemi hakkında BAYPROJE Danışma Kurulu marifetiyle, Eylül ayının 2. Haftasında, altı saatlik bir hafta sonu semineri düzenlemek (gerektiğinde bu seminerler tekrarlanacaktır).
6.8Her okulun matematik öğretmenleri tarafından,  6. ve 7. sınıflardan önerilecek aday öğrencilerden, Danışma Kurulu’nun yapacağı bir değerlendirme sonucunda, her iki sınıf için 15-20 öğrenciyibelirlemek.
6.9Atölye çalışmaları başlamadan önce; çalışmalara katılmak üzere belirlenen öğrencilerin velileriyle bir toplantı düzenlemek. Bu toplantıda velilere çalışmaların amacı, yöntemi ve içeriği hakkında bilgi vermek vemuhtemel soruları cevaplandırmaya çalışmak.
6.10Projede gönüllü olarak görev alacak öğretmenlerin hizmet bedelini ödemek.
6.11 Matematik Atölyesi Çalışma Takvimini hazırlamak.
Madde 7: İŞBİRLİĞİNİN SÜRESİ
7.1 Bu protokol 31 Ağustos 2017 tarihi itibari ile tarafların onaylamasından sonra yürürlüğe girer.
7.2 Taraflarca aksi belirtilmedikçe protokol süresi her yıl otomatik olarak yenilenir.
Madde8:PROTOKOLÜN SONA ERMESİ
Tarafların protokol hükümlerine ve milli eğitim ilkelerine aykırı davranması halinde karşı tarafa bildirimde bulunulur ve bildirime rağmen düzelme olmadığı takdirde sözleşme sona erer.
Madde9:ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
İşbu protokol bir nüshası MEM’deve bir nüshası daBAYPROJE’de kalmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiş,31 Ağustos 2017tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
 
Bayburt Milli Eğitim Müdürü Soner CAN
BAYPROJE  Yön. Kurulu Adına : 
Akın BAYRAK  -  Prof. Dr. Rıfat YILDIZ                                          


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik