Bayburt, ehram, dede korkut, bamsı Beyrek, Karadeniz, turizm Matematik Atölyesi Projesi Yönergesi.
Ana Menü
Projelerimiz
4. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Matematik Atölyesi Projesi Yönergesi.

BAYPROJE ileBayburt Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İşbirliği İçinde Yürüteceği
Matematik Atölyesi Yönergesi
 
1.Yönergenin Amacı: Bayburt’ta ortaöğretim matematik dalındaki öğrencilerden en başarılı olanlara, bu bilimin ilkelerinin; günlük hayatta, meslek hayatında ve bilimsel etkinliklerde bir araç olarak nasıl kullanabilecekleri hususunda farkındalık yaratmak, özellikle yöntem becerilerive hayal güçlerinin geliştirilmesinde; interaktif esaslı olarakBayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) tarafındandüzenlenen ve Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülecek olan atölye çalışmalarının usul ve esaslarını belirlemektir.
2. Atölye Çalışmalarının Amacı:Günlük hayatta, iş hayatında ve akademik hayatta evrensel bir dil olarak kullanılan matematik dalında, geleceğin matematikçilerinin yetiştirilmesi hususunda, sağlam temellerin atılmasına katkı sağlamaktır.
3.Projenin Dayanağı:   Bu yönerge kapsamında uygulanacak atölye çalışmaları, TC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya konulanSTEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)Eğitim Raporu (ISBN: 978-975-11-3989-4, Haziran 2016) içerikleri ile uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. 
 
4. Projenin Kapsamı:Atölye çalışmalarına katılacak öğrenciler, başlangıçta Bayburt’un il merkezi ve ilçelerindeki tüm ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden seçilecektir.
5.Tanımlar:  MEM, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü;BAYPROJE,Bayburt Bilgi paylaşım ve Proje Üretim Derneği’ni; OKUL, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi ortaöğretim okullarınıifade eder.
6.Matematik Atölyesi Danışma Kurulu: Atölye çalışmaları, matematik öğretiminde Türkiye çapında uzman olan ve BAYPROJE’ye destek vereneğitimciler;Bayram SEVGEN (Tevitöl eski müdürü), Ergün ERDOĞAN (Kayseri Fen Lisesi Matematik Öğretmeni), Eray DEMİRÇELİK (Kayseri Bilim ve Sanat Merkezi, Matematik Öğretmeni)  marifetiyle yürütülecektir.
7. Atölye Çalışmaları Sekretaryası: Matematik Atölyesi sekretaryası BAYPROJE tarafından yürütülür.
8. Matematik Öğretmenlerine Duyuru: BAYPROJE tarafından bütün ortaokulların matematik öğretmenlerine Matematik Atölyesi’nin amacı, kapsam ve uygulama esasları hakkında bir bilgilendirme yazısı MEM aracılığıyla gönderilecektir.
9. Seminer Çalışmaları: İl çapında gönüllülük esasına göre belirlenecek 15-20 matematik öğretmenine; atölye çalışmalarının amacı,  kapsamı veyöntemi hakkında BAYPROJE Danışma Kurulu marifetiyle, Eylül ayının 2. Haftasında, altı saatlik bir hafta sonu semineri düzenlenecektir.
10. Atölye Çalışmasına Katılacak Öğrenci Sayısı:Yapılacak değerlendirme ve seçmeler sonucunda,6. sınıflardan 15-20 öğrenci ve7. sınıflardan 15-20 öğrenci olmak üzere, toplam 30-40 öğrenci atölye çalışmalarına katılabilecektir.
11. Atölye Çalışmalarına Katılacak Öğrencilerin Belirlenmesi:Her okulun matematik öğretmenleri tarafından, her sınıftan (6. ve 7. sınıftan) matematikte en başarılı iki öğrenci önerilecek. Bu öğrenciler Danışma Kurulu’nun yapacağı bir değerlendirme sonucunda her sınıftan 15-20 kişi olarak belirlenecektir.
12. Öğrenci Velilerinin Bilgilendirilmesi: Atölye çalışmaları başlamadan önce; çalışmalara katılmak üzere belirlenen öğrencilerin velileriyle bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda velilere çalışmaların amacı, yöntemi ve içeriği hakkında bilgi verilerek muhtemel soruları cevaplandırılacaktır.
13.  Matematik Atölyesi Çalışmalarının Yeri:  Çalışmalar BAYPROJE’nin “Mevlana Bulvarı No:16/A Bayburt” adresinde, bu iş için özel olarak düzenlenmiş dernek merkezinde yapılacaktır.
14. Çalışmalarının Zamanı: Atölye çalışmaları başlangıçta, Cumartesi günleri öğleden önce ve sonra, her grup için 3’er saat olmak üzere, toplam 24 hafta ve 72 saat olarak düzenlenecektir.
15. Atölye Çalışması Hizmeti Bedeli: Düzenlenecek atölye çalışmalarıiçin öğrenciler veya velileri tarafından herhangi bir bedel ödenmeyecek olup tamamen karşılıksızdır.
16. Projede Gönüllü Olarak Görev Alacak Öğretmenlerin Hizmet Bedeli: Öğretmenlerin hizmet bedelleri BAYPROJE tarafından belirlenecek ve karşılanacaktır.
17. Çalışmaların Değerlendirilmesi: Eğitim-öğretim yılı esnasında veya sonunda, gerekli teknik şartların oluşması halinde,   danışma kurulunun önerisiyle bölgesel ve ulusal seviyede matematik yarışmalarına katılmak veya düzenlemek suretiyle öğrencilerinbaşarı seviyeleri test edilebilecektir.
18. Matematik Atölyesi Çalışma Takvimi:
S:NO. Atölye Çalışmaları TARİHİ
1 Matematik öğretmenlerine bilgilendirme yazısı gönderilmesi 28-31 Ağustos2017
2 Matematik öğretmenlerine yönelik seminer düzenlenmesi 7-10 Eylül 2017
3 Atölye çalışmalarına katılması istenen öğrencilerin okullar tarafından önerilmesi 02-06 Ekim 2017
4 Atölye çalışmalarına katılacak öğrencilerin danışma kurulu tarafından belirlenmesi 16-20 Ekim 2017
5 Atölye çalışmalarının başlatılması 04 Kasım 2017
6 Atölye çalışmaları birinci yarıyıl sonu 13 Ocak 2018
7 Atölye çalışmaları ikinci yarıyıl başlangıcı 17 Şubat 2018
8 Atölye çalışmaları ikinci yarıyıl sonu 26 Mayıs 2018
9 Atölye çalışmaları dönem sonu etkinlikleri 26May-02Haz’18
     
 
19. Yürütme: 19 maddeden oluşan bu yönerge BAYPROJEtarafından Bayburt MEM ile işbirliği içinde yürütülür.
15 Ağustos 2017


Üye Girişi
Foto Galeri
Anket
Web Sitemizi Beğendiniz mi ?


E-Bültenİstatistikler Yükleniyor ..!

YukariCik